Best of City

રસાવાળા ખમણ

સુરતી લોચા બાદનું મોઢામાં પાણી લાવતો પદાર્થ એટલે રસાવાળા ખમણ, જી હાં, ખમણ અને એ પણ રસાવાળા, સુરતની મુલાકાતે આવો તો ચોક્કસ જ રસાવાળા ખમણની મજા માણવાનું ચુકશો નહી, અને જરુર લાગે તો એકસ્ટ્રા રસો પણ નંખાવાનું ભુલશો નહી, લારી પર ઉભા ઉભા રસાવાળા ખમણ ખાતી વખતે માથેથી પસીનો ના ફુટે તો ખાધાનો આનંદ ન આવે.

Address: ચોકબજાર

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
8 + 8

 
Advertisement

RECOMMENDED