Best of City

નેચર પાર્ક

સુરત શહેરના સરથાણા વિસ્તારમાં સુરત મહાનગર પાલિકા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલુ પ્રાણી સંગ્રહાલય રજાઓના દિવસોમાં હરવા ફરવાનું અનોખું સ્થળ છે. તાપી નદીના કિનારે 81 એકર વિસ્તારમાં પથરાયેલા નેચર પાર્કમાં તૈયાર કરવામાં આવેલું પ્રાણી સંગ્રહાલય, અન્ય પ્રાણી સંગ્રહાલયો કરતા ચોક્કસ જ જુદુ પડે છે. પ્રાણીઓને કુદરતી વાતાવરણથી દુર, કુદરતી માહોલ આપવાના ઈરાદાથી નેચર પાર્કનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.

Address: સરથાણા,સુરત

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
9 + 6

 
(1)
Latest | Popular
 
Advertisement

RECOMMENDED