Best of City

મુઘલસરાઈ

સુરતમાં હાલમાં મુગલીસરા તરીકે જાણીતા વિસ્તારમાં સુરતના કિલ્લેદાર ઈશાક બેગ યઝદી ઉર્ફે હકીકતખાને શહેરમાં પવિત્ર હજયાત્રા માટે આવતા-જતાં મુસાફરોની સગવડતા માટે ઈ.સ. 1644માં એક હુમાયુસરાઈ નામની ધર્મશાળા બંધાવી હતી, જે પછીથી મુઘલસરાઈ તરીકે ઓળખાતી હતી. અહીં ઊતરનારા હજયાત્રીઓ ઉપરાંત વિદ્વાનો, પવિત્ર પુરુષો, ગરીબો અને કાજીઓ પાસેથી ભાડા સ્વરુપે કંઈ પણ લેવામાં આવતું ન હતું. આ ઉપરાંત પાયદળના સિપાહીઓને આ ધર્મશાળામાં ઊતારો આપવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો હતો. ઈ.સ. 1852ના એપ્રિલ મહિનાની 23મી તારીએ કલેક્ટર મિ. રોજર્સ સુરત સુધરાઈની સ્થાપના કરી ત્યારે તેની ઓફિસ નાનપૂરા પોસ્ટ ઓફિસનાં મકાનમાં રાખી, જે ઈ.સ. 1867 પછી મુઘલસરાઈમાં ખસેડવામાં આવી ત્યારથી આજ સુધી અહીં સુરત મહાનગરપાલિકાની મુખ્ય કચેરી કાર્યરત છે.

Address: સુરત મહાનગર પાલિકા,સુરત

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
7 + 8

 
Advertisement

RECOMMENDED