Best of City

ક્લોક ટાવર

અડિખમ ઉભા રહી સુરતવાસીઓને સમય સાથે ઈતિહાસની યાદ તાજી કરાવતા ક્લોક ટાવરની વાત પણ જાણવાં જેવી છે, ઈ.સ. 1871માં ખાનબહાદુર બરજોરજી ફ્રેઝરે તેમના પિતા મેરવાનજી ફ્રેઝરની યાદગીરીમાં રુપીયા 14,000ના ખર્ચે ભાગળ પાસે ક્લોક ટાવર બંધાવ્યો હતો. એ સમયે આખા સુરત શહેરના કોઈ પણ ખુણેથી જોઈ શકાતા આ ક્લોક ટાવરની લંબાઈ 80 ફુટ રાખવામાં આવી હતી. કારણ કે, એ સમયે ક્લોક ટાવર શહેરની સૌથી ઉંચી ઈમારત હતી. એ સમયે શાંત વાતાવરણમાં ઘડિયાળના ટકોરા આખા શહેરમાં સાંભળી શકાતા હતા. મેરવાનજી ફ્રેઝરે એમના સમયમાં સરકારી ઓફિસોમાં ખુબ જ માન-સન્માન મેળવ્યું હતું. ઈ.સ. 1857ના બળવા પ્રસંગે એમણે અંગ્રેજ સરકારને મદદ કરી હતી. તેઓ સુરત પારસી પંચાયત બોર્ડના સભ્ય હતા અને પોતાનું સમગ્ર જીવન સેવાકાર્યોમાં પસાર કર્યું હતું. તારીખ 23-4-1857ના રોજ મેરવાનજીનું અવસાન થયું હતું અને તેમની યાદમાં તેમના પુત્ર ખાનબહાદુર બરજોરજી ફ્રેઝરે આ ક્લોક ટાવર બંધાવ્યું હતું.

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
6 + 8

 
Advertisement

RECOMMENDED