Best of City

ચોકી ધાની

શહેરથી ૧૪ કિ.મી. દુર જામનગર રોડ પર રાજસ્થાનનું એક ગામડું એટલે ચોકી ધાની, રાજસ્થાનની પ્રખ્યાત વાનગી દાલ બાટી ખાવા નો અહીં જ આવવું પડે, આ ઉપરાંત અહીં કાઠિયાવાડી સહિ‌તનું પણ જમવાનું ઉપલબ્ધ છે. અહીં રાજસ્થાની પરંપરાંગત મુજબના કોટેજિસમા રહેવાની એક અલગ જ મજા છે. વિશાળ જગ્યા અને હરિયાળીમા આ સ્થળ બનાવ્યું હોવાથી અહીં લગ્ન સહિ‌તના પ્રસંગો પણ ઉજવી શકાય છે.

Address: ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો ટાવર, જામનગર રોડ, રાજકોટ

Phone: ૦૨૮૧-

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
1 + 9

 
Advertisement

RECOMMENDED