Best of City

ચંદુભાઇ ભેળવાળા

ભેળ, પાણીપુરીનું નામ આવે એટલે તરત જ મોઢામા પાણી આવી જાય. શહેરમા આમ તો અનેક ભેળ, પાણીપુરીવાળાઓ છે. પરંતુ એક અલગ જ પ્રકારની અને સ્વાદીષ્ટ ભેળ ખાવી હોય તો અચુક ચંદુભાઇ ભેળવાળાનું જ નામ આવે.

Address: ડો.યાજ્ઞિક રોડ, જિલ્લા પંચાયત કચેરીની બાજુમાં રાજકોટ

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
7 + 7

 
Advertisement

RECOMMENDED