Best of City

શ્રી રામચરિત માનસ મંદિર

રાજકોટથી ૧પ કિ.મી. દુર મોરબી રોડ પર આવેલા રતનપર ગામ પાસે આ મંદિર આવેલું છે. શ્રાવણ મહિ‌નામા અહીં ભાવિકોની ભારે ભીડ જામે છે. અહીં રામચરિત માનસની ચોપાઇઓ આરસપાણમા કોતરાય છે. આ મંદિર ભાવિકો માટે શ્રધ્ધાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. મંદિરનો હોલ એટલો મોટો છે કે આરતી સમયે એક સાથે હજારથી વધુ ભાવિકોઓ અલભ્ય લાભ લઇ શકે છે.

Address: મોરબી રોડ, રતનપર, રાજકોટ

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
10 + 9

 
Advertisement

RECOMMENDED