Best of City

જયુબેલી ગાર્ડન

રાજકોટના જયુબેલી ગાર્ડનમા રાજવી કાળમા બંધાયેલા કલાત્મક બેન્ડ સ્ટેન્ડ, આસપાસમા હરિયાળા વૃક્ષો આ સ્થળની સામે વોટસન મ્યુઝિયમની ઇમારત વૈભવી વિરાસતની તેની ભવ્યતાની સાક્ષી પૂરે છે. અહીં ગાર્ડનની અંદર મ્યુઝિયમ, લાઈબ્રેરી સહિતનું આવેલું છે. અહીં પરિવારજનો રજાના દિવસે સાંજના સમય વિતાવે છે.

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
7 + 7

 
Advertisement

RECOMMENDED