આતંકવાદીઓને હુમલા માટે ભડકાવી રહ્યા છે હાફિજ સઈદ: BSF
આતંકવાદીઓને હુમલા માટે ભડકાવી રહ્યા છે હાફિજ સઈદ: BSF

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં હુમલા કરાવવા માટે ISI 30 આતંકવાદીઓને POKમાં લાવ્યા

સંસદમાં મોદી: ડિગ્નિટિ ફોર ઈન્ડિયન્સ, યુનિટિ ફોર ઈન્ડિયા એ ભારતના બંધારણનો હાર્દ
સંસદમાં મોદી: ડિગ્નિટિ ફોર ઈન્ડિયન્સ, યુનિટિ ફોર ઈન્ડિયા એ ભારતના બંધારણનો હાર્દ

અસહિષ્ણુતા મામલે રાજ્યસભામાં બોલ્યા જેટલી, કહ્યું, કોંગ્રેસ ભૂલી ગઈ ઈમરજન્સીની વાત

વહુએ સાસુને વેચવા કાઢી, જાહેરાતમાં લખ્યું ‘મધર ઈન-લો ઈન ગુડ કંડીશન’
વહુએ સાસુને વેચવા કાઢી, જાહેરાતમાં લખ્યું ‘મધર ઈન-લો ઈન ગુડ કંડીશન’

ઓનલાઈન ખરીદ-વેચાણ માટેની સાઈટ ‘ફાયદા ડોટકોમ’ પર આ જાહેરાત આપવામાં આવી