માસ્તર મોદી, વિદ્યાર્થીઓ સાંસદો : ન્યુક્લિયર સોદો, મેક ઇન ઇન્ડિયા કરતાં મોટી સિદ્ધિ
માસ્તર મોદી, વિદ્યાર્થીઓ સાંસદો : ન્યુક્લિયર સોદો, મેક ઇન ઇન્ડિયા કરતાં મોટી સિદ્ધિ

જ્યારે પણ ન્યુક્લિયર ટેકનોલોજીની વાત આવે ત્યારે દરેક દેશોએ આપણી પર ભીંસ વધારી હતી

CPIM ના નવા મહાસચિવ બન્યા સીતારામ યેચુરી, પ્રકાશ કારત બહાર
CPIM ના નવા મહાસચિવ બન્યા સીતારામ યેચુરી, પ્રકાશ કારત બહાર

યેચુરી નવા પક્ષોને સાથે લાવવામાં ભજવશે ભૂમિકા, CPIMને મજબૂત કરવાનો પડકાર

મહિલાઓ સામે તાકવું ખોટું, પણ જોવુ એ સુંદરતાનું સન્માન: જેડીયુ નેતા
મહિલાઓ સામે તાકવું ખોટું, પણ જોવુ એ સુંદરતાનું સન્માન: જેડીયુ નેતા

સંસદ ભવનમાં ફિલ્મી અભિનેત્રીઓ અને સાંસદો તેમની પાછળ બેસે છે જેને તેઓ જોતા રહેતા હોય છે