‘રાહુલના ક્લાસ’: વિદ્યાર્થિની બોલી, ફિલ્મ જેટલી સાડા ત્રણ ક્લાક રાહ જોઈ
‘રાહુલના ક્લાસ’: વિદ્યાર્થિની બોલી, ફિલ્મ જેટલી સાડા ત્રણ ક્લાક રાહ જોઈ

41 મિનિટ અને 15 સેકન્ડના વાર્તાલાપ દરમિયાન રાહુલ ગાંધી માત્ર 11 પ્રશ્નોના જ જવાબ આપી શક્યા

દાગી ઉમેદવાર ચૂંટણી નહીં લડી શકે, ચૂંટણીપંચે સરકારને ભલામણ મોકલી
દાગી ઉમેદવાર ચૂંટણી નહીં લડી શકે, ચૂંટણીપંચે સરકારને ભલામણ મોકલી

ગંભીર ગુનો આચરનારાને ચૂંટણી નહીં લડવા દેવાની ચૂંટણીપંચની વિચારણા, ખોટી એફિડેવીટ પણ ગેરલાયક...

ભાજપ રામમંદિર મુદ્દે કામ કરશે તેવી સંઘને આશા
ભાજપ રામમંદિર મુદ્દે કામ કરશે તેવી સંઘને આશા

મોદી સરકારને રામમંદિર નિર્માણ માટે થોડો સમય આપવો જોઇએ : સંઘ