ગંગાને ધોવાનું કામ શરૂ, શું છે મોદીનો 'ડ્રીમ પ્લાન'

ગંગાને ધોવાનું કામ શરૂ, શું છે મોદીનો 'ડ્રીમ પ્લાન'

પ્રોજેક્ટ માટે સરકાર એક્શનમાં આવી ગઇ છે, અને ત્રણ વર્ષની ડેડલાઇન નક્કી કરવામાં આવી છે

13 વર્ષના કિશોરને ચાર જણાએ પકડ્યો અને પાંચમાએ ફટકાર્યો
13 વર્ષના કિશોરને ચાર જણાએ પકડ્યો અને પાંચમાએ ફટકાર્યો

મારે બાથરૂમ સાફ કરવું પડતું હતું, વાસણ ધોવા પડતા હતા, ધમકી પણ આપવામાં આવતી હતી

હવે, અમદાવાદ - વડોદરા NH8 પર પણ 100ની ઝડપે જઇ શકાશે!
હવે, અમદાવાદ - વડોદરા NH8 પર પણ 100ની ઝડપે જઇ શકાશે!

25 વર્ષ પછી સરકાર રસ્તાઓ પર વાહનોની ગતિ મર્યાદાનાં કાયદામાં ફેરફાર કરી રહી છે

સર્વેઃ દેશમાં માત્ર 10 ટકા લોકો જ મોદીના કામથી ખૂબ ખુશ
સર્વેઃ દેશમાં માત્ર 10 ટકા લોકો જ મોદીના કામથી ખૂબ ખુશ

મોદીના 100 દિવસ હવે પૂરા થશે, પરંતુ લગભગ 90 ટકા લોકો તેમના કામથી સંતૃષ્ટ નથી અત્યારે