દિલ્હીમાં મોદી સામે કેજરીવાલની ઘટી રહી છે લોકપ્રિયતા: એક સર્વે
દિલ્હીમાં મોદી સામે કેજરીવાલની ઘટી રહી છે લોકપ્રિયતા: એક સર્વે

કેજરીવાલ સરકારનાં એક વર્ષનાં કાર્યકાળ અંગેનાં સર્વેમાં માત્ર 44 ટકા લોકોનું સમર્થન

મપ્ર : 19 લોકોની હત્યા કરનારો 35 લાખનો ઈનામી નકશલી પોલીસનાં સકંજામાં
મપ્ર : 19 લોકોની હત્યા કરનારો  35 લાખનો ઈનામી નકશલી પોલીસનાં સકંજામાં

બાલાઘાટ જિલ્લાનાં સોનગુડ્ડાનાં જંગલોમાં સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન મધ્યપ્રદેશ પોલીસે ધરપકડ કરી

ગુજરાતીની હીરા કંપનીએ યુવાનને કહ્યું, નોન-મુસ્લિમને નોકરી આપીએ છીએ!
ગુજરાતીની હીરા કંપનીએ યુવાનને કહ્યું, નોન-મુસ્લિમને નોકરી આપીએ છીએ!

અરજી કર્યાના 15 મિનિટમાં જ જવાબ મળી ગયો હતો કે તમે મુસ્લિમ હોવાથી નહીં આપી શકીએ નોકરી