રોબર્ટ વાડ્રા ફરી વિવાદમાં: મેગેઝીનનો દાવો, મફતમાં મુસાફરી કરતા
રોબર્ટ વાડ્રા ફરી વિવાદમાં: મેગેઝીનનો દાવો, મફતમાં મુસાફરી કરતા

કેટલાક અધિકારીઓ અને બાબુઓએ પણ જેટ એરવેઈઝમાં હોદ્દાનો દુરૂપયોગ દ્વારા મુસાફરી કરી

નસબંધી કાંડ: મહિલાઓને આપવામાં આવેલી દવાથી ઉંદરો પણ મરી ગયા
નસબંધી કાંડ: મહિલાઓને આપવામાં આવેલી દવાથી ઉંદરો પણ મરી ગયા

દવાની ગુણવત્તા ખરાબ હતી, જે દવાઓ ગૌરેલાથી જપ્ત કરવામાં આવી હતી, તેના સેંપલમાં પણ ઝિંક...

એક કિલોમીટર દોડીને મહિલાએ ચેઈન સ્નેચરને પકડ્યો, પોલીસ દેખતા ફટકાર્યો
એક કિલોમીટર દોડીને મહિલાએ ચેઈન સ્નેચરને પકડ્યો, પોલીસ દેખતા ફટકાર્યો

ડીઆઈજીએ મહિલાને તેમની બહાદુરી માટે રૂ. દસ હજારનું ઈનામ આપ્યું