નટવરસિંહે હવે સોનિયા ગાંધીના વિદેશી મૂળનો મુદ્દો ઉછાળ્યો
નટવરસિંહે હવે સોનિયા ગાંધીના વિદેશી મૂળનો મુદ્દો ઉછાળ્યો

સોનિયાની જગ્યાએ કોઇ ભારતીય હોત તો મારી સાથે આવુ નિર્દયી વર્તન ન કરત: નટવરસિંહ

ભાજપના સાંસદોનું પ્રમોશન રિપોર્ટકાર્ડના આધારે થશે
ભાજપના સાંસદોનું પ્રમોશન રિપોર્ટકાર્ડના આધારે થશે

સંસદ અને મતવિસ્તારમાં કરેલી કામગીરી ધ્યાનમાં લેવાશે

સાંસદો ભંડોળનો અસરકારક ઉપયોગ કરે : અમિત શાહ
સાંસદો ભંડોળનો અસરકારક ઉપયોગ કરે : અમિત શાહ

સંસદના મધ્યસ્થ ખંડમાં સાંસદોને પક્ષપ્રમુખનું સંબોધન