મોદી USમાં નવરાત્રીના નકોરડા કરશે ઉપવાસ, ઓબામાના ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાશે
મોદી USમાં નવરાત્રીના નકોરડા કરશે ઉપવાસ, ઓબામાના ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાશે

ઓબામા અને અમેરિકામાં વસતા ભારતીય સમુદાયના લોકો તેમના માટે શાનદાર ડિનરનું આયોજન

છત્તીસગઢની બેલાડિલા ખીણ, અહીં વર્ષમાં માત્ર એક જ વખત લોકો આવી શકે છે
છત્તીસગઢની બેલાડિલા ખીણ, અહીં વર્ષમાં માત્ર એક જ વખત લોકો આવી શકે છે

વિશ્વકર્મા જયંતી(17 સપ્ટેમ્બર)ના દિવસે સામાન્ય લોકો માટે ખોલવામાં આવે છે

અમદાવાદની હોટલે પૂર્વોત્તરના સ્ટાફને દૂર રાખતા ગૃહખાતાની તપાસ
અમદાવાદની હોટલે પૂર્વોત્તરના સ્ટાફને દૂર રાખતા ગૃહખાતાની તપાસ

ગુજરાત પોલીસ અને હોટેલે આ પ્રકારનો કોઇ આદેશ આપ્યાનો ઇનકાર કર્યો છે