પ્લીઝ મિ. PM, ફિલ્મ તો જોઇ લો પહેલાં : બળાત્કારીને જીભ આપનાર ફિલ્મમેકરે આપી ગુજરાત મુલાકાતની દુહાઇ
પ્લીઝ મિ. PM, ફિલ્મ તો જોઇ લો પહેલાં : બળાત્કારીને જીભ આપનાર ફિલ્મમેકરે આપી ગુજરાત મુલાકાતની દુહાઇ

ઉડવિને વડાપ્રધાન મોદીને પોતાની ફિલ્મને આમ અવિનયી રીતે દબાવવાના પ્રસાય સામે પગલા લેવા અપીલ...

લવ જિહાદ પૂર્ણ, હવે મુસ્લિમ મહિલા સાથે લગ્ન કરે શાહનવાઝ, નકવી:આઝમ ખાન
લવ જિહાદ પૂર્ણ, હવે મુસ્લિમ મહિલા સાથે લગ્ન કરે શાહનવાઝ, નકવી:આઝમ ખાન

શાહનવાઝ અને નકવીએ હિંદુ યુવતી સાથે લગ્ન કર્યા છે

રાજ્યસભામાં સાંસદોની ગેરહાજરીથી નારાજ PM મોદી, માંગ્યો જવાબ
રાજ્યસભામાં સાંસદોની ગેરહાજરીથી નારાજ PM મોદી, માંગ્યો જવાબ

ભવિષ્યમાં આવા સમયે તમામ સભ્યો હાજર રહે માટે પાસેથી જવાબ માંગવામાં આવ્યો છે.