લલિત મોદીની તપાસ કરવા ઈડીની ટીમ પહોંચી સિંગાપોર
લલિત મોદીની તપાસ કરવા ઈડીની ટીમ પહોંચી સિંગાપોર

એલઆરમાં ઈડીએ MSM અને WSG બંનેના બેન્ક ખાતાની લેણ-દેણની માહિતી માગવામાં આવી છે

મુંબઈ: સાથે આપઘાત કરવા ગયા પણ પ્રેમીએ પ્રેમિકાનું ગળું કાપી સરેન્ડર કર્યું
મુંબઈ: સાથે આપઘાત કરવા ગયા પણ પ્રેમીએ પ્રેમિકાનું ગળું કાપી સરેન્ડર કર્યું

પ્રસાદે 15 દિવસ પહેલા જ પ્રેમિકા એકતાના મર્ડરનો ફૂલપ્રૂફ પ્લાન બનાવી દીધો હતો

અર્ધ લશ્કરી દળોના 10 લાખ જવાનો માટે યોગ ફરજીયાત કરાયું
અર્ધ લશ્કરી દળોના 10 લાખ જવાનો માટે યોગ ફરજીયાત કરાયું

નિર્ણયના પાલન અને એક્શન ટેકિંગ રિપોર્ટ આપવા અંગે પણ આદેશ કરાયો છે.