ગૃહમંત્રીએ આભાર માન્યો: મુસ્લિમો રાષ્ટ્રવાદી છે, તેઓ આતંકીઓ સાથે નથી
ગૃહમંત્રીએ આભાર માન્યો: મુસ્લિમો રાષ્ટ્રવાદી છે, તેઓ આતંકીઓ સાથે નથી

મુસ્લિમો ક્યારેય પણ આતંકવાદીઓના ઇરાદ પૂરા થવા દેશે નહીં : ગૃહમંત્રીએ આભાર માન્યો

મુંબઈ એરપોર્ટ પર દેખાયા માનવ રહિત પેરાશૂટ: PMOએ માગ્યો જવાબ
મુંબઈ એરપોર્ટ પર દેખાયા માનવ રહિત પેરાશૂટ: PMOએ માગ્યો જવાબ

પેરાશૂટ ટાઈટ ફોર્મેશનમાં હવાથી ઉંધી દિશામાં ઉડી રહ્યા હતા, રોકવી પડી ઈન્ડિગો ફ્લાઈટ

સરોવરો-નદીઓમાં બસો દોડશે, સડકો પર ટ્રાફિક ઘટશે: વર્ષો પહેલાં હોવરક્રાફ્ટ ચાલતાં'હતાં
સરોવરો-નદીઓમાં બસો દોડશે, સડકો પર ટ્રાફિક ઘટશે: વર્ષો પહેલાં હોવરક્રાફ્ટ ચાલતાં'હતાં

આગામી વર્ષથી દિલ્હીથી આગરા રિવર બસો દોડશે, આગામી વર્ષથી દિલ્હીથી આગરા રિવર બસો દોડશે