ક્યોટાના મેયરે મોદીને બતાવ્યો કાશીને સ્માર્ટ સિટી બનાવવાનો પ્લાન
ક્યોટાના મેયરે મોદીને બતાવ્યો કાશીને સ્માર્ટ સિટી બનાવવાનો પ્લાન

ક્યોટો ખાતે આવેલા બે પ્રસિદ્ધ બૌદ્ધ મંદિરોના દર્શન કર્યા, તિરંગા ફરકાવી મોદીનું અભિવાદન

આશાસ્પદ ચિત્ર: જેટલીએ રજૂ કર્યો 100 દિવસનો આર્થિક રિપોર્ટ કાર્ડ
આશાસ્પદ ચિત્ર: જેટલીએ રજૂ કર્યો 100 દિવસનો આર્થિક રિપોર્ટ કાર્ડ

'ત્રીસ વર્ષ બાદ એક જ પાર્ટીની સરકાર બની, એટલે નિર્ણય પ્રક્રિયા સરળ રહી'

CM બનાવવાની ઓફર સાથે બીજેપી સાંસદે કર્યો હતો સંપર્કઃ કુમાર વિશ્વાસ
CM બનાવવાની ઓફર સાથે બીજેપી સાંસદે કર્યો હતો સંપર્કઃ કુમાર વિશ્વાસ

કુમારને આપ સાથે વિશ્વાસઘાત કરવા કહેલું, દિલ્હીમાં સરકાર રચવાના ડ્રામામાં વધુ એક પ્રકરણ...