સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક: 4 કલાકની કાર્યવાહી 8 કલાક બાદ દુનિયાને દેખાડી
સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક: 4 કલાકની કાર્યવાહી 8 કલાક બાદ દુનિયાને દેખાડી

કાર્યવાહીના 8 કલાક બાદ ડીજીએમઓએ પત્રકાર પરિષદ બોલાવીને લશ્કરનાં પરાક્રમની જાણકારી આપી હતી

મોદીની સરપ્રાઈઝ: પાકિસ્તાનને અન્ય મુદ્દે ઘેરી માર્યો મિલિટરીનો માસ્ટર સ્ટ્રોક
મોદીની સરપ્રાઈઝ: પાકિસ્તાનને અન્ય મુદ્દે ઘેરી માર્યો મિલિટરીનો માસ્ટર સ્ટ્રોક

સૈન્ય કાર્યવાહી સિવાયના મુદ્દાઓમાં પાકિસ્તાનને વ્યસ્ત રાખી ટીમ મોદીએ મેળવી મોટી સફળતા

'આપણે બદલો લીધો,' સાંભળીને ઉરી હુમલામાં ઘાયલ જવાને શ્વાસ છોડ્યો
'આપણે બદલો લીધો,' સાંભળીને ઉરી હુમલામાં ઘાયલ જવાને શ્વાસ છોડ્યો

લાન્સ નાયક રાજકિશોરસિંહને વાગી હતી ગોળી, દિલ્હીમાં આર્મીની રિસર્ચ એન્ડ ફેડરલ હોસ્પિટલમાં...

  • જાણો અત્યારેBulletin @ 8 PM
  • Night Bulletin! હવે પછીનું બુલેટીન સવારે 10 વાગ્યે