કાશ્મીર: 52 દિવસ પછી કર્ફ્યૂમાં રાહત, 10થી વધુ લોકો ભેગા નહીં થઈ શકે

કાશ્મીર: 52 દિવસ પછી કર્ફ્યૂમાં રાહત, 10થી વધુ લોકો ભેગા નહીં થઈ શકે

સ્થિતિ પર નિયંત્રણ મેળવવા 144 કલમ ચાલુ રખાશે, 10થી વધારે લોકો ભેગા નહીં થઈ શકે

બીજેપી નેતાનો બફાટ: 'બે ટાઈમ બીફ ખાઓ પણ ગોલ્ડ મેડલ લાવો'
બીજેપી નેતાનો બફાટ: 'બે ટાઈમ બીફ ખાઓ પણ ગોલ્ડ મેડલ લાવો'

બીજેપી સાંસદ ઉદિત રાજે બોલ્ટનું ઉદાહરણ આપીને ભારતીય ખેલાડીઓને પણ બીફ ખાઈને ગોલ્ડ મેડલ...

બુલંદશહેર રેપ અંગે આઝમ ખાનના નિવેદનની સુપ્રીમે કાઢી ઝાટકણી
બુલંદશહેર રેપ અંગે આઝમ ખાનના નિવેદનની સુપ્રીમે કાઢી ઝાટકણી

યુપીની સપા સરકારમાં પણ બધું ઠીક નથી, આઝમખાનના નિવેદનથી ચકચાર

જાલંધરમાં ગ્રાહક બની આવેલા લૂંટારુઓ 3 કરોડનું 10 કિલો સોનું લૂંટી ગયા
જાલંધરમાં ગ્રાહક બની આવેલા લૂંટારુઓ 3 કરોડનું 10 કિલો સોનું લૂંટી ગયા

ઘટના બાદ સાક્ષીઓએ જણાવ્યું કે, લૂંટની ઘટનાની 45 મિનિટ બાદ પોલીસ આવી હતી

  • જાણો અત્યારેBulletin @ 8 PM
  • બોલિવૂડ અત્યારેBulletin @ 2 PM

Night Bulletin! હવે પછીનું બુલેટીન સવારે 10 વાગ્યે