70 વર્ષથી ખાંડ-તેલ માટે લાગતી લાઈનનો અંત લાવવા મેં છેલ્લી લાઈન લગાડીઃ મુરાદાબાદમાં મોદીએ કહ્યું

70 વર્ષથી ખાંડ-તેલ માટે લાગતી લાઈનનો અંત લાવવા મેં છેલ્લી લાઈન લગાડીઃ મુરાદાબાદમાં મોદીએ કહ્યું

મોરાદાબાદમાં મોદી- એક સમયે મની-મની-મની કરનારા લોકો હવે મોદી-મોદી- મોદીનો જાપ કરી રહ્યાં છે

દિલ્હીની ફાઈવ સ્ટાર હોટલમાં US મહિલા પર ટુરિસ્ટ ગાઈડ સહિત 5નો ગેંગરેપ
દિલ્હીની ફાઈવ સ્ટાર હોટલમાં US મહિલા પર ટુરિસ્ટ ગાઈડ સહિત 5નો ગેંગરેપ

મહિલા માર્ચ-2016માં ટુરિસ્ટ વિઝા પર ભારત ફરવા માટે આવી હતી, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી

ભારતમાં બનેલા પ્રથમ ફાઈટર વિમાન તેજસને નેવીએ કર્યું રિજેક્ટ
ભારતમાં બનેલા પ્રથમ ફાઈટર વિમાન તેજસને નેવીએ કર્યું રિજેક્ટ

નેવીનું કહેવું છે કે વધારે વજનને કારણે એરક્રાફ્ટ દ્વારા તેમના ઓપરેશનમાં સમષ્યાઓ આવી રહી છે

યુવકે હેક કરી મોદીની એપ, કહ્યું- સુરક્ષામાં ખામી તરફ ધ્યાન દોરવાનો હેતુ
યુવકે હેક કરી મોદીની એપ, કહ્યું- સુરક્ષામાં ખામી તરફ ધ્યાન દોરવાનો હેતુ

હેકરનો આભાર માન્યો પણ ભાજપે હેક થયાની વાત ખોટી ગણાવી, કહ્યું- એપમાં નથી કોઈ ખાનગી ડેટા

  • જાણો અત્યારેBulletin @ 8 PM
  • Night bulletin, હવે પછીનું બુલેટીન સવારે 10 વાગ્યે