પ્રવીણ સોલંકી
Designation :- અભિનેતા, નાટયકાર,દિગ્દર્શક,સંવાદ લેખક
Expertise :- 50 વર્ષથી વધુ 188 ત્રિઅંકી નાટકો આપ્યા છે. 200 ઉપરાંત ટીવી રેડિયો એકાંકી નાટકો. 10 ગુજરાતી ફિલ્મોના પાઠકથા અને ડાઈલોગ લખ્યા છે. 10 હિન્દી સિરિયલ લખી છે. તુમ્હારી દિશા, કોન અપના કોણ પરાયા, થોડી ખુશી થોડે ગમ, જીવન મૃત્યુ વગેરે વગેરે.
 
 
Total Blogs (1)
 
સાચો પ્રેમ એ ભૂત જેવો છે.
Blog Posted On
મને નાટ્ય જગતમાં ઘણા પ્રલોભન મળ્યા પણ ટકી રહ્યો જ્યોતિ હું તારા પ્રેમને કારણે. જી હા આજે રંગમંચના તખતા પર મને 50 વર્ષથી વધુ સમય થયો પણ તડકા છાયડામાં મારી પત્ની કમ પ્રેયસી...
 
 
 
Advertisement
 

Top News

 

Bollywood

 

Cricket

 

Interesting News

 

Business

 

Religion

 

 

Jokes

 

Most Read