જવાહર બક્ષી
Designation :- ગઝલકાર અને કવિ
Expertise :- જવાહર બક્ષી ગુજરાતના જાણીતા ગઝલકાર અને કવિ છે, તેમના ઘણા પુસ્તક અને ગઝલ સંગ્રહ બહાર પડી ચૂક્યા છે.
 
 
Total Blogs (1)
 
V'DAY : ઈશ્ક કો હમ ઈશ્ક હી હમ સમજે નહીં ઔર એ ફિરાક!
Blog Posted On
ઈશ્ક કો હમ ઈશ્ક હી હમ સમજે નહીં ઔર એ ફિરાક! મેહેરબા ના મેરહબા ક્યાં ક્યાં સમજ બેઠે થે હમ ફિરાક ગોરખપૂરી પ્રેમ શબ્દ એટલા અર્થોમાં વપરાય છે જેટલા તેના વાપરનારા છે. આપણે...
 
 
 
Advertisement
 

Top News

 

Bollywood

 

Cricket

 

Interesting News

 

Business

 

Religion

 

 

Jokes

 

Most Read