(તસવીરનો પ્રતિકાત્મક ઉપયોગ)   નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અમેરિકામાં કરાયેલી જાહેરાત પર તેઓ ભારત...

સવાલ : મેં ઇમિગ્રન્ટ વિઝા લીધો હોઈ હું મારા ફેિમલી સાથે મિશિગન, અમેરિકા જવાનો છું. અમે ઘણાં વર્ષોથી તુડજામાતાને...

 

More News

 
 
 

 
Advertisement
 
 
 
 

Top News

 

Bollywood

Advertisement
 

Cricket

 

Interesting News

 

Business

 

Religion

 

 

Jokes

 

Most Read

 

Photogallery