નર્મદાજિલ્લામાં 6 નવા પોલીસ સબ ઇન્સપેકટરની નિયુકિત કરવામાં આવી

નર્મદાજિલ્લામાં 6 નવા પોલીસ સબ ઇન્સપેકટરની નિયુકિત કરવામાં આવી છે.જેમાં બે જુના અને ચાર નવા પોસઇ જે પ્રોબેશન હેઠળ આવ્યા છે.જયારે અન્ય બેની આંતરિક બદલી કરવામાં આવી છે. . અગાઉ જિલ્લામાં ચાર નવા પી.એસ.આઈ તરીકે હાજર થયા હતા. દેડિયાપાડામાં મહત્વની જગ્યાએ પો.ઇ.ભાટીની બદલી છોટા ઉદેપુર થઇ જતા જેમની જગ્યાએ નવા પો.સ.ઈ એ.એમ.ગઢવીને નિમણુક આપી છે. જયારે કેવડિયાના એ.અન.ડામોર ની જગ્યાએ એસ.ઓ.જીના પો.સ.ઈ વી.ડી.પ્રસાદને મુક્યા છે. પો.સ.ઈ એસ.એસ.પવાર તથા ડામોરને હેડ ક્વાટર્સ પર મુકયા છે. રાજપીપળા નર્મદા જિલ્લામાં 6...

રાજ્યમાં નવા 17 પોલીસ સ્ટેશન સ્થપાશે

રાજ્યમાંકાયદો અને વ્યવસ્થાને વધુ સઘન અને સંગીન બનાવવાના મુખ્ય હેતુથી સરકારે 17 જિલ્લાઓમાં નવા પોલીસ સ્ટેશનો...

બારિયાનો છાત્ર વિ. પ્રદર્શનમાં રાષ્ટ્ર કક્ષાએ પ્રથમ

દેવગઢબારિયામાં તાલુકાની એક માત્ર કૃષિ છાત્રાલયના વિદ્યાર્થી દ્વારા રાષ્ટ્રકક્ષાના વિજ્ઞાન મેળામાં દીલ્હી...

 
 

ગળામાં તીર લઇ યુવક 21 કલાકે SSGH પહોંચ્યો

મધ્યપ્રદેશના ગ્રામ્ય વિસ્તારના યુવક પર તેના ગામમાં રહેતા એક શખ્સે કોઈ કારણસર બે તીર ચલાવ્યાં હતાં. જે પૈકી એક...

ગળામાં ઘૂસેલા તીર સાથે યુવક 21 કલાક પીડાયો

મધ્યપ્રદેશના ગ્રામ્ય વિસ્તારના યુવક પર તેના ગામમાં રહેતા એક શખ્સે કોઈ કારણસર બે તીર ચલાવ્યાં હતાં. જે પૈકી એક...

 

More News

 
 
 •  
  Posted On September 6, 04:45 AM
   
  પેટા ચૂંટણી હોવાથી સરકારી કાર્યક્રમ ન યોજી શકાય વડોદરામાં પેટા ચૂંટણીની આચાર સંહિતા લાગુ હોઇ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નિમિત્તે દેશભરની ૧૦૦ જેટલી શાળાઓનાં બાળકો-શિ ાકો સાથે ઇન્ટરનેટના માઘ્યમથી યોજેલા લાઇવ સંવાદ તથા પ્રશ્નોત્તરી સાથે પોતાના મનગમતા પ્રશ્નો પૂછવાની તક શહેર-જિલ્લાની ધો.૧૧-૧૨ની શાળાઓમાં ભણતાં ૧૮ હજાર જેટલાં બાળકોએ ગુમાવવી...
   
   
 •  
  Posted On September 6, 04:45 AM
   
  પેટા ચૂંટણી હોવાથી સરકારી કાર્યક્રમ ન યોજી શકાય વડોદરામાં પેટા ચૂંટણીની આચાર સંહિતા લાગુ હોઇ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નિમિત્તે દેશભરની ૧૦૦ જેટલી શાળાઓનાં બાળકો-શિ ાકો સાથે ઇન્ટરનેટના માઘ્યમથી યોજેલા લાઇવ સંવાદ તથા પ્રશ્નોત્તરી સાથે પોતાના મનગમતા પ્રશ્નો પૂછવાની તક શહેર-જિલ્લાની ધો.૧૧-૧૨ની શાળાઓમાં ભણતાં ૧૮ હજાર જેટલાં બાળકોએ ગુમાવવી...
   
   
 •  
  Posted On August 15, 06:40 AM
   
  આરોગ્યમંત્રીએ પાંચ આરોગ્યવાનનુંલોકાર્પણ કર્યું
  ૫ જિલ્લાને મળી આરોગ્ય ોત્રે પાયાની સુવિધા પૂરી પાડવા ગાંધીનગરમાં ટાઉનહોલ ખાતે રાજયના આરોગ્યમંત્રી નીતિન પટેલે છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, નવસારી, પંચમહાલ અને વલસાડ જિલ્લા માટે એક-એક આરોગ્ય સંજીવની વાનનું લોકાર્પણ કર્યું હતું. આ વાન ગામડાંમાં જશે અને લોકોને ઘરઆંગણે આરોગ્ય સેવા પૂરી પાડશે. આરોગ્ય અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા સંયુકત રીતે...
   
   
 •  
  Posted On August 15, 02:05 AM
   
  આરોગ્યમંત્રીએ પાંચ આરોગ્યવાનનુંલોકાર્પણ કર્યું
  ૫ જિલ્લાને મળી આરોગ્ય ોત્રે પાયાની સુવિધા પૂરી પાડવા ગાંધીનગરમાં ટાઉનહોલ ખાતે રાજયના આરોગ્યમંત્રી નીતિન પટેલે છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, નવસારી, પંચમહાલ અને વલસાડ જિલ્લા માટે એક-એક આરોગ્ય સંજીવની વાનનું લોકાર્પણ કર્યું હતું. આ વાન ગામડાંમાં જશે અને લોકોને ઘરઆંગણે આરોગ્ય સેવા પૂરી પાડશે. આરોગ્ય અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ દ્વારા સંયુકત રીતે...
   
   
<< Prev 1 2
 

 
Advertisement
 
 
 
 

Top News

 

Bollywood

Advertisement
 

Cricket

 

Interesting News

 

Business

 

Religion

 

 

Jokes

 

Most Read

 

Photogallery