Best of City

ગલતેશ્વર

વડોદરા શહેરની આજુબાજુના વિસ્તારો નિહાળી ચૂક્યા હોય અને જો તમારે એક અથવા બે દિવસ માટે પ્રવાસ કરવાની ઇચ્છા થાય તો શહેરથી અંદાજે 160 કિલોમીટર દૂર આવેલું ગલતેશ્વર તમને ભરપૂર મનોરંજક અને આનંદદાયક અનુભવ કરાવે તેવું સ્થાન છે. ગલતેશ્વરમાં સોલંકી યુગનું પ્રાચીન શિવ મંદિર આવેલું છે. અહીંયા મહી અને ગલતી નદીના સંગમ સ્થાન છે. આ સ્થાનો પર પાણીમાં સ્નાન કરવાની મજા તો પડે જ છે સાથે પ્રાચિન મંદિરની કોતરણી મનમોહી લે તેવી છે. ગલતેશ્વરના શિવ મંદિરમાં દેવો, ગંધર્વો, ઋષિઓ તથા રથો તેમજ મનુષ્યના જીવનથી લઇને મૃત્ય સુધીની ઘટનાઓની આકૃતિઓ પથ્થર પર સુંદર રીતે કંડારવામાં આવી છે.

Address: વડોદરાથી 160 કિલોમીટર દૂર

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
9 + 6

 
Advertisement

RECOMMENDED