Best of City

હેવમોર

નોન વેજ ખાવાના દિવાનાઓ માટે વડોદરાના કાલાઘોડા સર્કલ પાસે આવેલી હેવમોર રેસ્ટોરન્ટમાં જુદીજુદી સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ મળી રહે છે. આ રેસ્ટોરન્ટમાં બનતું ચિકન ટિક્કા મસાલા સૌથી વધુ વખણાય છે. ભોજન બાદ અહીં તમે જુદાજુદા ફ્લેવરના આઇસક્રીમ પ્રેમથી આરોગી શકો છો.

Address: દિવાળી ચાર રસ્તા, જૂના પાદરા રોડ, વડોદરા

Phone: (265) 2350202

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
5 + 8

 
Advertisement

RECOMMENDED