Best of City

કિર્તી સ્તંભ

મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજાએ વડોદરા પર 60 વર્ષ સુધી એકધાર્યું શાસન કર્યું હતું, જેની યાદમાં શહેરના પોલોગ્રાઉન્ડ ખાતે કિર્તી સ્તંભ (1935) બનાવવામાં આવ્યો. આ કિર્તી સ્તંભ ગુલાબી પથ્થરમાંથી બનાવવમાં આવ્યો છે. કિર્તી સ્તંભ પર સિંહની પ્રતિકૃતિ બનાવવામાં આવી છે, જેમાં સિંહનું મુખ પૂર્વ દિશા તરફ અને પીઠ લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસ તરફ છે. આ પાછળની ફિલોસોફી એ છે કે રાજા હવે રાજ્ય અને વૈભવીજીવન શૈલી છોડી પરમાત્મા તરફ પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યાં છે.

Address: રાજમહેલ રોડ, વડોદરા

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
10 + 8

 
(1)
Latest | Popular
 
Advertisement

RECOMMENDED