Best of City

સીદી સઇદની જાળી

લાલ દરવાજે આવેલી સીદી સઇદની મસ્જિદની અદભુત કોતરણીવાળી આ જાળીએ અમદાવાદની કારીગરીનો આખી દુનિયામાં ડંકો વગાડ્યો છે. સીદી સઇદની જાળી ઇ.સ. 1573માં બનાવવામાં આવી હતી. પોણા ચાર મીટર પહોળી અને અઢી મીટર ઊંચી, જાડા પથ્થરોમાં આરપાર કોતરેલા ચોસલાંઓ જોડીને બનાવેલી એ જાળીઓનું ખરૂ મહત્વ તેની સળંગ રચનાનું છે. આ જાળીઓની પહેલી નકલ લાકડામાં એક હજાર રૂપિયાના ખર્ચે થઇ હતી. આજે અમેરિકા અને લંડનના મ્યુઝિયમોમાં એની નકલો છે. એ મસ્જિદ અમદાવાદના એક કાળે સર્વસત્તાધીશ જેવા જુઝારખાન સીદીના મિત્ર સીદી સૈયદે ઇ.સ. 1573માં બંધાવેલી.

Address: સીદી સઇદની જાળી, સિટી સી.યુ. શાહ કોલેજ પાસે, પારેક્સ સામે, અ

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
3 + 4

 
(3)
Latest | Popular
 
Advertisement

RECOMMENDED