Best of City

કલાત્મક મસ્જિદો

ત્રણ દરવાજાની અંદર જતાં જમણા હાથે વિશાળ જામા મસ્જિદ આવેલી છે. અમદાવાદની આ 1432માં બંધાયેલી સૌથી મોટી મસ્જિદની ગણના ભારતની મોટી મસ્જિદોમાં પણ થાય છે. ઉપરાંત સ્થાપત્ય-રચના અને શિલ્પશોભાની દ્રષ્ટીએ પણ જામા મસ્જિદ દર્શનીય છે. અમદાવાદમાં જામા મસ્જિદ ઉપરાંત પણ સુંદર કલાકારીવાળી બીજી અનેક મસ્જિદો આવેલી છે. એમાં રિલીફ રોડ પરની ઝકરિયા મસ્જિદ, દિલ્હી ચકલામાંની કુતુબુદ્દિન શાહની મસ્જિદ, સારંગપુરની મસ્જિદ, ખાનપુરમાં આવેલી રાણી રૂપમતીની અને આસ્ટોડીયા દરવાજા પાસેની રાણી સિપ્રીની, ઘી કાંટા વિસ્તારમાંની મહાફિઝખાંનીને લાલદરવાજા પરની સીદી સઇદની એ મુખ્ય છે.

Address: રિલીફ રોડ પરની ઝકરિયા મસ્જિદ, દિલ્હી ચકલામાંની કુતુબુદ્

Share with your friends

Email 
 
  
Your Opinion
 
To post this comment you must log in

Login/Connect with:
OR
Fill in your details
 
 

Will be displayed

 
 

Will be displayed

 
Code:
5 + 1

 
(2)
Latest | Popular
 
Advertisement

RECOMMENDED