• ડેટ પર ગર્લફ્રેન્ડ સાથે

  ડેટ પર ગર્લફ્રેન્ડ સાથે
  Other Jokes
  ટીચર: ડેટ અને તારીખમાં શું ફરક કહેવાય? . . આખો ક્લાસ ચુપ હતો ત્યાં છેલ્લી બેન્ચ પરથી મગનિયો બોલ્યો: . . " એ સાહેબ, ડેટ પર ગર્લફ્રેન્ડ સાથે જવાય અને તારીખ... Expand
  ટીચર: ડેટ અને તારીખમાં શું ફરક કહેવાય? . . આખો ક્લાસ ચુપ હતો ત્યાં છેલ્લી બેન્ચ પરથી મગનિયો બોલ્યો: . . " એ સાહેબ, ડેટ પર ગર્લફ્રેન્ડ સાથે જવાય અને તારીખ પર વકિલ સાથે જવાય..." Collapse
  Share on facebook
 • તારે શું ગિફ્ટ જોઇએ છે?

  તારે શું ગિફ્ટ જોઇએ છે?
  Husband Wife
  પતિ: બોલ ડાર્લિંગ, વેલેન્ટાઇન ડે પર તારે શું ગિફ્ટ જોઇએ છે? . . પત્ની: એક રિંગ આપી દે, બહુ છે મારા માટે આ વખતે... . . પતિ: બો તો, લેન્ડલાઇન પર આપુ કે મોબાઇલ પર???
  Share on facebook
 • નજર હટી, સૌતન પટી

  નજર હટી, સૌતન પટી
  Husband Wife
  બધી જ મહિલાઓને નમ્ર વિનંતિ છે કે, 15 ફેબ્રુઆરી સુધી પોતપોતાના પતિઓ પર નજર રાખે... . . . કારણકે... . . 'નજર હટી, સૌતન પટી....'  
  Share on facebook
 • વચ્ચે વાળો મારી જેઠાણીનો છે

  વચ્ચે વાળો મારી જેઠાણીનો છે
  Other Jokes
  એક મહિલા ત્રણ બાળકો સાથે બસમાં જઈ રહી હતી. . . કંડક્ટર: બેન આ બાળકોની ટિકિટ લેવી પડશે તમારી. તેમની ઉંમર શું છે? મહિલા: પહેલાની ઉંમર બે વર્ષ, બીજાની દોઢ અને... Expand
  એક મહિલા ત્રણ બાળકો સાથે બસમાં જઈ રહી હતી. . . કંડક્ટર: બેન આ બાળકોની ટિકિટ લેવી પડશે તમારી. તેમની ઉંમર શું છે? મહિલા: પહેલાની ઉંમર બે વર્ષ, બીજાની દોઢ અને ત્રીજાની એક વર્ષ. . . કંડક્ટર: બેન ટિકિટ ના લેવી હોય તો કઈં નહિ, પણ બાળકોની ઉંમર વચ્ચે 9 મહિનાનું અંતર તો રાખો... . . મહિલા: ઓ ભાઈ... આ વચ્ચે વાળો મારી જેઠાણીનો છે... Collapse
  Share on facebook
 • શોધવા આખી બિલ્ડિંગ આવશે

  શોધવા આખી બિલ્ડિંગ આવશે
  Other Jokes
  ભિક્ષુક: ભિક્ષા આપો માતે... મહિલા: લો બાબા... ભિક્ષુક: માટે, જરા દરવાજાની બહાર આવીને સરખી રીતે તો આપો... . . મહિલા દરવાજાની બહાર આવે છે. ભિક્ષુક મહિલાને પકડી... Expand
  ભિક્ષુક: ભિક્ષા આપો માતે... મહિલા: લો બાબા... ભિક્ષુક: માટે, જરા દરવાજાની બહાર આવીને સરખી રીતે તો આપો... . . મહિલા દરવાજાની બહાર આવે છે. ભિક્ષુક મહિલાને પકડી લે છે અને કહે છે: હાહાહાહા, હું કોઇ ભિક્ષુક નથી. હું તો રાવણ છું.. મહિલા: તો હું પણ સીતા નથી. હું તો કામવાળી છું. રાવણ: અરે વાહ, સીતાનું અપહરણ કરી આજ સુધી પછતાઉ છું. મંદોદરી પહેલી વાર બહુ ખુશ થશે, કામવાળી લઈ જઈશ તો. જરૂર જ છે એને. . . મહિલા: હાહાહાહા... સીતાને શોધવા તો માત્ર રામ જ આવ્યા હતા. મને લઈ જશો તો, શોધવા આખી બિલ્ડિંગ આવશે..... Collapse
  Share on facebook

એક્સ્ટ્રા શોટ્સ

FUNNY PICTURES

ONE LINER

તડાફડી

Advertisement

Funny Videos

ઘનચક્કર

LO KAR LO BAAT