• મને તમારી પાસે આવવા કહ્યું હતું

  મને તમારી પાસે આવવા કહ્યું હતું
  Office
  ડૉક્ટર: અહીં આવતાં પહેલાં બીજા કોઇ ડૉક્ટરની સલાહ લીધી હતી? . . દર્દી: હા આ ગલીના નાકે નાનકડું દવાખાનું છે, તેના ડૉક્ટરને બતાવવા ગયો હતો.. . . ડૉક્ટર: તો તો... Expand
  ડૉક્ટર: અહીં આવતાં પહેલાં બીજા કોઇ ડૉક્ટરની સલાહ લીધી હતી? . . દર્દી: હા આ ગલીના નાકે નાનકડું દવાખાનું છે, તેના ડૉક્ટરને બતાવવા ગયો હતો.. . . ડૉક્ટર: તો તો એને જરૂરથી કોઇ મુર્ખામીભરી જ સલાહ આપી હશે.... . . દર્દી: હા એને મને તમારી પાસે આવવા કહ્યું હતું. Collapse
  Share on facebook
 • નવવધુ બેભાન થઈ ઢળી ના પડે એટલે

  નવવધુ બેભાન થઈ ઢળી ના પડે એટલે
  Husband Wife
  છગન: યાર લગ્નનાં વરરાજાને ઘોડા પર જ કેમ બેસાડવામાં આવે છે? . . મગન: સાવ સિંપલ યાર. બે ગધેડાઓને એકસાથે જોઇને નવવધુ બેભાન થઈ ઢળી ના પડે એટલે.
  Share on facebook
 • અમે તો ખાલી કિડની જ ચોરી છે

  અમે તો ખાલી કિડની જ ચોરી છે
  Other Jokes
  ચંદુ હોસ્પિટલની નર્સને:  આઈ લવ યૂ ડીયર, તે તો મારુ દિલ ચોરી લીધું છે.... . . નર્સ (શરમાઈને): એ હાય, હાય, . . શું આમ ખોટુ બોલો છો તમે પણ.... . . તમારા દિલને તો અમે... Expand
  ચંદુ હોસ્પિટલની નર્સને:  આઈ લવ યૂ ડીયર, તે તો મારુ દિલ ચોરી લીધું છે.... . . નર્સ (શરમાઈને): એ હાય, હાય, . . શું આમ ખોટુ બોલો છો તમે પણ.... . . તમારા દિલને તો અમે અડ્યા પણા નથી, અમે તો ખાલી કિડની જ ચોરી છે.... Collapse
  Share on facebook
 • છોકરો દારૂ પીવે છે?

  છોકરો દારૂ પીવે છે?
  Couple
  છોકરીવાળા: છોકરો દારૂ પીવે છે? . . છોકરાવાળા: હા, પીવે છે ને.... . . છોકરીવાળા: કઈ બ્રાન્ડનો? . . છોકરાવાળા: Johnny Walker, Black Label.... . . છોકરીવાળા: એટલે છોકરો કમાય તો છે... Expand
  છોકરીવાળા: છોકરો દારૂ પીવે છે? . . છોકરાવાળા: હા, પીવે છે ને.... . . છોકરીવાળા: કઈ બ્રાન્ડનો? . . છોકરાવાળા: Johnny Walker, Black Label.... . . છોકરીવાળા: એટલે છોકરો કમાય તો છે સારું... . . અમારા તરફથી હા જ છે હવે. Collapse
  Share on facebook
 • સિંદૂરની કિંમત મહિને 44,000 ચૂકવું છું

  સિંદૂરની કિંમત મહિને 44,000 ચૂકવું છું
  Husband Wife
  પત્ની એક ડાયલોગ વારંવાર તેના પતિને સંભળાવ્યા કરતી હતી: . . "એક ચૂટકી સિંદૂરકી કિંમત તુમ ક્યા જાનો બાબુ?" . . છેવટે એક દિવસ કંટાળીને પતિને બાજુમાં... Expand
  પત્ની એક ડાયલોગ વારંવાર તેના પતિને સંભળાવ્યા કરતી હતી: . . "એક ચૂટકી સિંદૂરકી કિંમત તુમ ક્યા જાનો બાબુ?" . . છેવટે એક દિવસ કંટાળીને પતિને બાજુમાં બેસાડી કહ્યું: . . સાંભળ: મહિનાના રાશનના 9000 રૂપિયા, લાઈટબીલ 3000 રૂપિયા, પાણીનું બીલ 500, બાળકોની ફી 3500, ઘરભાડું 8000, પેટ્રોલ, હરવું, ફરવું અને બહાર જમવાનો ખર્ચ 20,000 રૂપિયા . . તારા આ એક ચપટી સિંદૂરની કિંમત મહિને 44,000 ચૂકવું છું, સમજી ગાંડી!!! Collapse
  Share on facebook

એક્સ્ટ્રા શોટ્સ

FUNNY PICTURES

 • fast and furies.
 • Bird Revenge
 • Can Car
 • Van Pool
 • Sadhu chipanji
 • i like funny photos ,,,,
 • How To Get Down
 • Mobile Tree
 • What a take
 • 2022 ma avu thi sake che

ONE LINER

તડાફડી

Advertisement

BEST OF JOKES

Funny Videos

ઘનચક્કર

LO KAR LO BAAT