• છૂટાછેટા લઈ જ લેવા જોઇએ

  છૂટાછેટા લઈ જ લેવા જોઇએ
  Husband Wife
  પત્ની: આ રોજ-રોજની માથાકુટથી કંટાળી ગઈ છું હવે હું. હવે મને લાગે છે કે, છૂટાછેટા લઈ જ લેવા જોઇએ... . . પતિ: સારુ ચાલ તો પહેલાં આ ચોકલેટ ખાઇ લે.... . . પત્ની... Expand
  પત્ની: આ રોજ-રોજની માથાકુટથી કંટાળી ગઈ છું હવે હું. હવે મને લાગે છે કે, છૂટાછેટા લઈ જ લેવા જોઇએ... . . પતિ: સારુ ચાલ તો પહેલાં આ ચોકલેટ ખાઇ લે.... . . પત્ની (રોમેન્ટિક અંદાજમાં): મને મનાવી રહ્યા છો તમે? . . પતિ: નારે, આ તો મારાં મમ્મી હંમેશાં કહે કે કોઇપણ સારુ કામ કરતાં પહેલાં મોં મીઠ્ઠુ કરવું જોઇએ. Collapse
  Share on facebook
 • પત્નીને પિયરેથી તેડવા જઈ રહ્યો છે

  પત્નીને પિયરેથી તેડવા જઈ રહ્યો છે
  Husband Wife
  ક્યારેક-ક્યારેક ઇન્ટરનેટની સ્પીડ એટલી ધીમી થઈ જાય છે કે, . . . એમ જ લાગે કે કોઇ ઉદાસ મને પત્નીને પિયરેથી તેડવા જઈ રહ્યો છે....
  Share on facebook
 • મુસિબતનાં અલગ-અલગ નામ છે

  મુસિબતનાં અલગ-અલગ નામ છે
  Other Jokes
  ભગો: બાબા પત્ની, અર્ધાંગીની, ભાર્યા, બીવી, વાઇફ આ બધામાં ફરક શું?. . . બાબા: વસ્ત આ બધો માત્ર વહેમ જ છે. એક મુસિબતનાં અલગ-અલગ નામ છે.
  Share on facebook
 • હળહળતું અપમાન કર્યું

  હળહળતું અપમાન કર્યું
  Husband Wife
  પત્ની: આજે હું બસમાં આવતી હતી ત્યાં કંડક્ટરે મારું હળહળતું અપમાન કર્યું. . . પતિ: કેમ શું થયું? . . પત્ની: બસમાં બહુ ભીડ હતી તો કંડક્ટરે મને અધવચ્ચે જ... Expand
  પત્ની: આજે હું બસમાં આવતી હતી ત્યાં કંડક્ટરે મારું હળહળતું અપમાન કર્યું. . . પતિ: કેમ શું થયું? . . પત્ની: બસમાં બહુ ભીડ હતી તો કંડક્ટરે મને અધવચ્ચે જ બસમાંથી ઉતારી અને પછી જોરથી બૂમ પાડી હવે ત્રણ જણ આવીને બેસી જાઓ આમની જગ્યાએ.... Collapse
  Share on facebook
 • મારા પતિનો કોઇ વિશ્વાસ નહીં

  મારા પતિનો કોઇ વિશ્વાસ નહીં
  Husband Wife
  પીંકી: ડૉક્ટર સાહેબ મારા પતિ બહાર ઊભા છે, એમને અંદર બોલાવી લો ને.. . . ડૉકટર: તમે ચિંતા ના કરો, મારો વિશ્વાસ કરો, હું સીધો માણસ છું... . . પીંકી: ના સાહેબ, વાત... Expand
  પીંકી: ડૉક્ટર સાહેબ મારા પતિ બહાર ઊભા છે, એમને અંદર બોલાવી લો ને.. . . ડૉકટર: તમે ચિંતા ના કરો, મારો વિશ્વાસ કરો, હું સીધો માણસ છું... . . પીંકી: ના સાહેબ, વાત જાણે એમ છે કે, બહાર નર્સ એકલી છે અને મારા પતિનો કોઇ વિશ્વાસ નહીં... Collapse
  Share on facebook

એક્સ્ટ્રા શોટ્સ

FUNNY PICTURES

ONE LINER

તડાફડી

Advertisement

BEST OF JOKES

Funny Videos

ઘનચક્કર

LO KAR LO BAAT