• મોટું કોણ?

  મોટું કોણ?
  Other Jokes
  બે છોકરીઓ બસમાં સીટ માટે ઝગડતી હતી.  કંડકટર  - કેમ ઝગડો છો ...  જે ઉમરમાં મોટી છે તે બેસી જાય.  પછી શું  .. બન્ને આખા રસ્તા ઉભી રહી.
  Share on facebook
 • પહેલાં જાય તેને વધારે જલ્દી

  પહેલાં જાય તેને વધારે જલ્દી
  Other Jokes
  જો તમે કશે જતાં હોવ અને બિલાડી તમારો રસ્તો કાપે તો તેનો અર્થ શું? અર્થ તો કંઇ નહીં,  છતાં કહી શકાય કે બિલાડીને વધારે ઉતાવળ હશે.
  Share on facebook
 • પત્નીનો વીમો

  પત્નીનો વીમો
  Other Jokes
  એક માણસે પૂરા પરિવારનો વીમો કરાવ્યો.  એક દિકસ ઘરમાં આગ લાગી ગઈ ...  વીમા કંપની આવી અને શોધ કરી કહેવા લાગી ..  અમારી પોલીસી બહુ સારી છે અમારી વીમા... Expand
  એક માણસે પૂરા પરિવારનો વીમો કરાવ્યો.  એક દિકસ ઘરમાં આગ લાગી ગઈ ...  વીમા કંપની આવી અને શોધ કરી કહેવા લાગી ..  અમારી પોલીસી બહુ સારી છે અમારી વીમા કંપની તમને નવું મકાન આપશે.   પતિ- તો સાહેબ મારી પત્નીનો વીમો આજે જ ખત્મ કરી દો.  Collapse
  Share on facebook
 • વૃદ્ધ દંપતિનો પ્રેમ અને દાંતનો સેટ

  વૃદ્ધ દંપતિનો પ્રેમ અને દાંતનો સેટ
  Other Jokes
  એક વૃદ્ધ કપલ હોટલમાં જમવા આવ્યું. હોટલમાં જઇને વેઇટરને બોલાવ્યો,  બંનેએ પોતાના ઓર્ડર મંગાવ્યા. પહેલાં પતિએ ખાધું અને પત્નીએ બિલ આપ્યું, પછી... Expand
  એક વૃદ્ધ કપલ હોટલમાં જમવા આવ્યું. હોટલમાં જઇને વેઇટરને બોલાવ્યો,  બંનેએ પોતાના ઓર્ડર મંગાવ્યા. પહેલાં પતિએ ખાધું અને પત્નીએ બિલ આપ્યું, પછી પત્નીએ ખાધું અને પતિએ બિલ આપ્યું, વેઇટર - તમે બંને આટલો પ્રેમ રાખો છો તો સાથે ખાવાનું કેમ ન ખાધું? વૃદ્ધ પતિ - તમારો સવાલ સાચો છે, પરંતુ અમારી પાસે ચોકઠાનો એક જ સેટ છે.  Collapse
  Share on facebook
 • ચીની ટ્રાન્સલેશન

  ચીની ટ્રાન્સલેશન
  Other Jokes
  એક બાળક (બીજાને)- તું ચીની ભાષા વાંચી શકે છે? બીજો બાળક - હા, કેમ નહીં, શરત એટલી જ છે કે તે હિન્દી કે અંગ્રેજીમાં લખેલી હોય...
  Share on facebook

FUNNY PICTURES

 • ફન્ની પિક્ચર
 • joke
 • Fit To Size
 • Paper padhne ka hamara style hai
 • fast and furies.
 • Bird Revenge
 • Can Car
 • Van Pool
 • Sadhu chipanji

ONE LINER

તડાફડી

Advertisement

BEST OF JOKES

Funny Videos

ઘનચક્કર

LO KAR LO BAAT