• ખતરનાક અને ઘાતક હથિયારો

  ખતરનાક અને ઘાતક હથિયારો
  Husband Wife
  દુનિયાનાં બે સૌથી ખતરનાક અને ઘાતક હથિયારો: . . . 1. પત્નીનાં આંસુ 2. પાડોસણની સ્માઇલ
  Share on facebook
 • સ્યુસાઇડ કરવાના રસ્તાઓ

  સ્યુસાઇડ કરવાના રસ્તાઓ
  Other Jokes
  કરસન લાઈબ્રેરીમાં જઈને લાઈબ્રેરિયનને પૂછે છે:   "સ્યુસાઇડ કરવાના રસ્તાઓ પરની બુક છે?" . . લાઇબ્રેરિયન: બુક પાછી આપવા કોણ આવશે?
  Share on facebook
 • તને મળવા આવતી હતી

  તને મળવા આવતી હતી
  Other Jokes
  રક્ષાબંધનના દિવસે મકાન માલિકે ભગાને કહ્યું:   "બેટા આખુ વર્ષ તો તારી બહુ કઝિન્સ તને મળવા આવતી હતી, તો આજ કેમ તેમાંની એક પણ નથી દેખાતી?"
  Share on facebook
 • પત્ની પિયર ગઈ હોય તો

  પત્ની પિયર ગઈ હોય તો
  Husband Wife
  પત્ની પિયર ગઈ હોય તો, . . . બંદા ત્યાં સુધી વાસણ નથી ઘસતા, . . . જ્યાં સુધી કડાઈમાં ચા બનાવાનો વારો ના આવે...
  Share on facebook
 • શરમ નથી આવતી?

  શરમ નથી આવતી?
  Husband Wife
  પત્ની: લગ્ન થઈ ગયાં છે, છતાં પણ બીજી કોઇ સ્ત્રીને આમ ધારી-ધારીને જોતાં શરમ નથી આવતી? . . પતિ: એવું ક્યાં લખ્યું છે કે, ઉપવાસ હોય તો જમવાનું મેન્યુ પણ ના જોવાય?
  Share on facebook

એક્સ્ટ્રા શોટ્સ

FUNNY PICTURES

ONE LINER

તડાફડી

Advertisement

BEST OF JOKES

Funny Videos

ઘનચક્કર

LO KAR LO BAAT