• આખી દુનિયાને માથે લઈ લે ને

  આખી દુનિયાને માથે લઈ લે ને
  Husband Wife
  સારું છે પત્નીઓ દારૂ નથી પીતી... . . . વગર દારૂએ આટલું બકબક કરે છે, જો પીવે તો તો આખી દુનિયાને માથે લઈ લે ને.....
  Share on facebook
 • એટલે જ તેને સારી છોકરી ના મળી

  એટલે જ તેને સારી છોકરી ના મળી
  Husband Wife
  અપમાન કોને કહેવાય? . . વહુ સાસુને: તમારા છોકરાનાં તો એકેય લક્ષણ સારાં નથી... . . સાસુ: સો ટકા સાચી વાત છે વહુ તારી, એટલે જ તેને સારી છોકરી ના મળી...
  Share on facebook
 • સીમા શર્મા બનીને બેઠો છે!

  સીમા શર્મા બનીને બેઠો છે!
  Other Jokes
  મા-બાપે કેટકેટલી માનતાઓ રાખી હોય, ઉપવાસો કર્યા હોય અને એક દિકરો જન્મ્યો હોય... . . અને એ ડોબો ફેસબુક પર સીમા શર્મા બનીને બેઠો છે!!!
  Share on facebook
 • બે મેલ અને અને ત્રણ ફિમેલ

  બે મેલ અને અને ત્રણ ફિમેલ
  Couple
  છોકરી: શું કરે છે? છોકરો: માખીઓ મારું છું. છોકરી: કેટલી મારી અત્યાર સુધીમાં? છોકરો: બે મેલ અને અને ત્રણ ફિમેલ. છોકરી: એ તને કેવી રીતે ખબર પડી? છોકરો: બે બિયર... Expand
  છોકરી: શું કરે છે? છોકરો: માખીઓ મારું છું. છોકરી: કેટલી મારી અત્યાર સુધીમાં? છોકરો: બે મેલ અને અને ત્રણ ફિમેલ. છોકરી: એ તને કેવી રીતે ખબર પડી? છોકરો: બે બિયર બોટલ પર ચોંટેલી હતી અને ત્રણ ફોન પર...   Collapse
  Share on facebook
 • શેરવાનીનું માપ આપવા પહોંચી જાય!

  શેરવાનીનું માપ આપવા પહોંચી જાય!
  Other Jokes
  પોપટલાલ કરતાં વધુ આશાવાદી કોણ કહેવાય? . . છોકરી એક સ્માઇલ સાથે 'Hi' પણ કહે તો સીધા દરજી પાસે શેરવાનીનું માપ આપવા પહોંચી જાય!!!
  Share on facebook

એક્સ્ટ્રા શોટ્સ

FUNNY PICTURES

ONE LINER

તડાફડી

Advertisement

BEST OF JOKES

Funny Videos

ઘનચક્કર

LO KAR LO BAAT