• રાત્રે મારી સામે મોં કરીને સૂતા હો તો

  રાત્રે મારી સામે મોં કરીને સૂતા હો તો
  Husband Wife
  પત્ની: રાત્રે મારી સામે મોં કરીને સૂતા હો તો..... . તમે ઊંધા ફરીને સૂઈ જાવ પછી મને રાત્રે બીક લાગે છે...... . . . પતિ: પણ ડાર્લિંગ, તારી સામે મોં રાખીને સૂવું તો... Expand
  પત્ની: રાત્રે મારી સામે મોં કરીને સૂતા હો તો..... . તમે ઊંધા ફરીને સૂઈ જાવ પછી મને રાત્રે બીક લાગે છે...... . . . પતિ: પણ ડાર્લિંગ, તારી સામે મોં રાખીને સૂવું તો મને બીક લાગે છે એનું શું??? Collapse
  Share on facebook
 • તો હાલો મંડીએ ગરબા રમવા...

  તો હાલો મંડીએ ગરબા રમવા...
  Office
  પોલીસ (બાપુને): અમે તમને ચારેય બાજુથી ઘેરી લીધા છે. . . . બાપુ: હે....!!!  (થોડી વાર વિચારીને) તો હાલો મંડીએ ગરબા રમવા.....
  Share on facebook
 • બેટા, ચશ્મા ઘરે ભૂલીને આવ્યો છે કે શું?

  બેટા, ચશ્મા ઘરે ભૂલીને આવ્યો છે કે શું?
  Other Jokes
  સુરેશ: માજી જામફળ શું ભાવ આપ્યાં? શાકવાળાં માજી: બેટા, તું તારા ચશ્મા ઘરે ભૂલીને આવ્યો છે કે શું? સુરેશ: હા માજી, પણ તમને કેવી રીતે ખબર પડી? માજી: એ તો... Expand
  સુરેશ: માજી જામફળ શું ભાવ આપ્યાં? શાકવાળાં માજી: બેટા, તું તારા ચશ્મા ઘરે ભૂલીને આવ્યો છે કે શું? સુરેશ: હા માજી, પણ તમને કેવી રીતે ખબર પડી? માજી: એ તો બેટા એમ છે ને કે, તું લીંબુની લારી પણ જામફળનો ભાવ પૂછી રહ્યો છે એટલે.... Collapse
  Share on facebook
 • પોલિસ સ્ટેશનમાં મારો 2 પેટી દારૂ પડ્યો છે

  પોલિસ સ્ટેશનમાં મારો 2 પેટી દારૂ પડ્યો છે
  Office
  કરસનકાકા: ડૉક્ટર સાહેબ તમે મારો દારૂ છોડાવી શકો? ડૉક્ટર:: હા કેમ નહીં, 100 % છોડાવી શકું... કરસનકાકા: તો સાહેબ, પોલિસ સ્ટેશનમાં મારો 2 પેટી દારૂ પડ્યો છે,... Expand
  કરસનકાકા: ડૉક્ટર સાહેબ તમે મારો દારૂ છોડાવી શકો? ડૉક્ટર:: હા કેમ નહીં, 100 % છોડાવી શકું... કરસનકાકા: તો સાહેબ, પોલિસ સ્ટેશનમાં મારો 2 પેટી દારૂ પડ્યો છે, છોડાવી આપોને!!!!!   Collapse
  Share on facebook
 • માત્ર 21 દિવસમાં ડૉક્ટર બનવાનું પુસ્તક

  માત્ર 21 દિવસમાં ડૉક્ટર બનવાનું પુસ્તક
  Office
  આરોગ્ય વિભાગ ક્ષેત્રે નોબલ પારિતોષિત મેળવનાર ડૉ. સુરેશ પોતાના દેશમાં સેવા આપવા આવે છે પણ, . . . દિલ્હીના રેલ્વે સ્ટેશન પર એક બોર્ડ જોઇ બેભાન થઈ જાય છે. . .... Expand
  આરોગ્ય વિભાગ ક્ષેત્રે નોબલ પારિતોષિત મેળવનાર ડૉ. સુરેશ પોતાના દેશમાં સેવા આપવા આવે છે પણ, . . . દિલ્હીના રેલ્વે સ્ટેશન પર એક બોર્ડ જોઇ બેભાન થઈ જાય છે. . . . "માત્ર 21 દિવસમાં ડૉક્ટર બનવાનું પુસ્તક" અહીં મળે છે.... Collapse
  Share on facebook

FUNNY PICTURES

 • ફન્ની પિક્ચર
 • joke
 • Fit To Size
 • Paper padhne ka hamara style hai
 • fast and furies.
 • Bird Revenge
 • Can Car
 • Van Pool
 • Sadhu chipanji

ONE LINER

તડાફડી

Advertisement

BEST OF JOKES

Funny Videos

ઘનચક્કર

LO KAR LO BAAT