• લગ્ન તો કોઇ જેઠાલાલ સાથે જ થવાના...

  લગ્ન તો કોઇ જેઠાલાલ સાથે જ થવાના...
  Husband Wife
  આ છોકરીઓ ભલેને સલમાન, શાહરૂખ અને વિરાટ કોહલી પર મરે..... છેલ્લે લગ્ન તો. . . . કોઇ જેઠાલાલ સાથે જ થવાના...
  Share on facebook
 • તારી ભાભી સાથે જરા બોલવાનું થઈ ગયું....

  તારી ભાભી સાથે જરા બોલવાનું થઈ ગયું....
  Husband Wife
  એક પરણિત પુરૂષ બિચારો ઉદાસ હોય ત્યારે મિત્રો પૂછે છે: શું થયું ભાઇ? જવાબ મળે: કઈં નહીં યાર, તારી ભાભી સાથે જરા બોલવાનું થઈ ગયું.... જ્યારે હકિકત તો...... Expand
  એક પરણિત પુરૂષ બિચારો ઉદાસ હોય ત્યારે મિત્રો પૂછે છે: શું થયું ભાઇ? જવાબ મળે: કઈં નહીં યાર, તારી ભાભી સાથે જરા બોલવાનું થઈ ગયું.... જ્યારે હકિકત તો... "સાંભળવાનું જ થયું હોય ને!!!"   Collapse
  Share on facebook
 • બતાવો જો, 'શોહર' કોને કહેવાય??

  બતાવો જો, 'શોહર' કોને કહેવાય??
  Husband Wife
  બતાવો જો, 'શોહર' કોને કહેવાય?? . . જેના બધા શોખ હરી લેવામાં આવ્યા હોય તેને..... 'શોહર કહેવાય...'
  Share on facebook
 • આનાથી મોટી અણસમજ કઈ?

  આનાથી મોટી અણસમજ કઈ?
  Office
  આનાથી મોટી અણસમજ કઈ? એક પુરૂષ બિચારો તેની સેક્રેટરી સાથે એમ સમજીને લગ્ન કરે છે કે, . . . લગ્ન બાદ પણ તે તેના બધા ઓર્ડર માનશે!!!
  Share on facebook
 • તો પહેલા એ વાપરને બકા.....

  તો પહેલા એ વાપરને બકા.....
  Office
  ભિખારી: સાહેબ પાંચ રૂપિયા આપોને.... અમદાવાદી: યાર...મારી પાસે 100ની નોટ છે, તારી પાસે 95 છૂટા છે? ભિખારી: હા છે ને સાહેબ.... અમદાવાદી: તો પહેલા એ વાપરને બકા........ Expand
  ભિખારી: સાહેબ પાંચ રૂપિયા આપોને.... અમદાવાદી: યાર...મારી પાસે 100ની નોટ છે, તારી પાસે 95 છૂટા છે? ભિખારી: હા છે ને સાહેબ.... અમદાવાદી: તો પહેલા એ વાપરને બકા.....   Collapse
  Share on facebook

FUNNY PICTURES

 • ફન્ની પિક્ચર
 • joke
 • Fit To Size
 • Paper padhne ka hamara style hai
 • fast and furies.
 • Bird Revenge
 • Can Car
 • Van Pool
 • Sadhu chipanji

ONE LINER

તડાફડી

Advertisement

BEST OF JOKES

Funny Videos

ઘનચક્કર

LO KAR LO BAAT