• દયાની અડધી ટિકિટ આપો, એને મૂછો નથી ઊગી

  દયાની અડધી ટિકિટ આપો, એને મૂછો નથી ઊગી
  Husband Wife
  જેઠાલાલ એકવાર દયાને લઈને બસમાં જઈ રહ્યા હતા. કંડક્ટર ટિકિટ લેવા આવતાં: . . જેઠાલાલ: દોઢ ટિકિટ આપો ભાઈ, એક દયા માટે અને અડધી મારા માટે. . . કંડક્ટર: મૂછો ઊગી... Expand
  જેઠાલાલ એકવાર દયાને લઈને બસમાં જઈ રહ્યા હતા. કંડક્ટર ટિકિટ લેવા આવતાં: . . જેઠાલાલ: દોઢ ટિકિટ આપો ભાઈ, એક દયા માટે અને અડધી મારા માટે. . . કંડક્ટર: મૂછો ઊગી ગઈ તોયે હજી અડધી ટિકિટ જોઇએ છે તમારે, આખી જ ટિકિટ લેવી પડશે તમારે તો... . . જેઠાલાલ: તો દયાની અડધી ટિકિટ આપો, એને તો હજી મૂછો નથી ઊગી... Collapse
  Share on facebook
 • હું સ્મશાનની ચાવી ભેગી લઈને થોડો ગયો હતો?

  હું સ્મશાનની ચાવી ભેગી લઈને થોડો ગયો હતો?
  Husband Wife
  એકવાર ચંપક ઘરે કઈં પણ કહ્યા વગર અચાનક જ ગાયબ થઈ ગયો.... . . પૂરા એક મહિના પછી ચંપક ઘરે આવ્યો ત્યાં એની ઘરવાળી ચંપા માંડી ધૂળ કાઢ્વા... . . ચંપા: તમને ખબર છે,... Expand
  એકવાર ચંપક ઘરે કઈં પણ કહ્યા વગર અચાનક જ ગાયબ થઈ ગયો.... . . પૂરા એક મહિના પછી ચંપક ઘરે આવ્યો ત્યાં એની ઘરવાળી ચંપા માંડી ધૂળ કાઢ્વા... . . ચંપા: તમને ખબર છે, તમારા વિયોગમાં ને વિયોગમાં હું તો માંદી પડી ગઈ તી, આમ ને આમ મરી ગઈ હોત તો? . . ચંપક (એકદમ શાંતિથી): તો એમાં શું થઈ ગયું? હું સ્મશાનની ચાવી ભેગી લઈને થોડો ગયો હતો?   Collapse
  Share on facebook
 • પોતાની જાતને 'બ્રાન્ચ મેનેજર' માનતો હતો

  પોતાની જાતને 'બ્રાન્ચ મેનેજર' માનતો હતો
  Office
  કમલો રોજ સવાર થાય અને ઝાડ પર ચડીને બેસી જાય. . . પૂછો કેમ??? . . બિચારો કમલો, એમબીએ કરોને ગાંડો થઈ ગયો હતો અને પોતાની જાતને 'બ્રાન્ચ મેનેજર' માનતો હતો.
  Share on facebook
 • આ રોડ કઈં તારા બાપે બનાવડાવ્યો છે?

  આ રોડ કઈં તારા બાપે બનાવડાવ્યો છે?
  Couple
  ભગો અને ભગી પોતપોતાની સાઇકલ પર જઈ રહ્યાં હતાં ત્યાં રસ્તામાં અચાનક તેમની સાઇકલો ટકરાઇ ગઈ એકબીજા સાથે... . . . ભગો: અરે ધ્યાન રાખીને ચલાવોને મેડમજી.... . . .... Expand
  ભગો અને ભગી પોતપોતાની સાઇકલ પર જઈ રહ્યાં હતાં ત્યાં રસ્તામાં અચાનક તેમની સાઇકલો ટકરાઇ ગઈ એકબીજા સાથે... . . . ભગો: અરે ધ્યાન રાખીને ચલાવોને મેડમજી.... . . . ભગી: કેમ, આ રોડ કઈં તારા બાપે બનાવડાવ્યો છે? . . . ભગો: ના, રોડ તો તારા બાપે બનાવડાવ્યો છે, પણ મને તો દહેજમાં આપ્યો છે... Collapse
  Share on facebook
 • તને વહેલાં લગ્ન કરી લેવાનો હજી વસવસો છે?

  તને વહેલાં લગ્ન કરી લેવાનો હજી વસવસો છે?
  Husband Wife
  છગન: બોલ મગનિયા તને ક્યારેય કોઇ સ્ત્રીને જોઇને એમ થાય છે કે, કાશ મેં લગ્ન ના કર્યાં હોત અને હજી કુવારો જ હોત તો કેવું સારું? . . મગન: હા ભાઈ, રોજેરોજ થાય છે,... Expand
  છગન: બોલ મગનિયા તને ક્યારેય કોઇ સ્ત્રીને જોઇને એમ થાય છે કે, કાશ મેં લગ્ન ના કર્યાં હોત અને હજી કુવારો જ હોત તો કેવું સારું? . . મગન: હા ભાઈ, રોજેરોજ થાય છે, દરેક પળે થાય છે... . . છગન: હેં, કોણ છે એ ખાસમ ખાસ, મને તો કહે, જેના કારણે તને વહેલાં લગ્ન કરી લેવાનો હજી વસવસો છે? . . મગન: તારી ભાભીને જોઇને રોજ આમ થાય છે ભાઈ.... Collapse
  Share on facebook

FUNNY PICTURES

 • ફન્ની પિક્ચર
 • joke
 • Fit To Size
 • Paper padhne ka hamara style hai
 • fast and furies.
 • Bird Revenge
 • Can Car
 • Van Pool
 • Sadhu chipanji

ONE LINER

તડાફડી

Advertisement

BEST OF JOKES

Funny Videos

ઘનચક્કર

LO KAR LO BAAT