• મેક-અપ કરીને સૂવે છે

  મેક-અપ કરીને સૂવે છે
  Other Jokes
  પહેલાંના જમાનાની છોકરીઓ ભગવાનનું નામ લઈને સૂતી, જેથી રાત્રે તેમને બીક ના લાગે.... . . જ્યારે અત્યારે... . . છોકરીઓ મેક-અપ કરીને સૂવે છે, જેથી બીજાને બીક ના... Expand
  પહેલાંના જમાનાની છોકરીઓ ભગવાનનું નામ લઈને સૂતી, જેથી રાત્રે તેમને બીક ના લાગે.... . . જ્યારે અત્યારે... . . છોકરીઓ મેક-અપ કરીને સૂવે છે, જેથી બીજાને બીક ના લાગે... Collapse
  Share on facebook
 • આવતા મહિને આવવાની છે!

  આવતા મહિને આવવાની છે!
  Other Jokes
  પિતા: ક્યાં સુધી આમ ને આમ રખ્યા કરીશ? હવે તો સુધર. આ બાજુ વાળા રામજીભાઈની છોકરીને જો..... . . . પુત્ર: ક્યાં છે.... ક્યાં છે એ... મને તો કહેતી હતી કે કાકાને ત્યં... Expand
  પિતા: ક્યાં સુધી આમ ને આમ રખ્યા કરીશ? હવે તો સુધર. આ બાજુ વાળા રામજીભાઈની છોકરીને જો..... . . . પુત્ર: ક્યાં છે.... ક્યાં છે એ... મને તો કહેતી હતી કે કાકાને ત્યં બહાર ગામ જવાની છે.. આવતા મહિને આવવાની છે!!!! Collapse
  Share on facebook
 • મેં આજ ડુંગળીનું શાક ખાધુ

  મેં આજ ડુંગળીનું શાક ખાધુ
  Other Jokes
  છગન: જો દોસ્ત હવે તો આપણને નોકરી મળી ગઈ.... . . મગન: સાબિતિ શું એની? . . છગન: આજ મેં બાઇકની ટેન્ક પેટ્રોલથી ફૂલ કરાવી દીધી.... . . મગન: ઓહો.. એમાં શું ધાડ મારી, એમ તો... Expand
  છગન: જો દોસ્ત હવે તો આપણને નોકરી મળી ગઈ.... . . મગન: સાબિતિ શું એની? . . છગન: આજ મેં બાઇકની ટેન્ક પેટ્રોલથી ફૂલ કરાવી દીધી.... . . મગન: ઓહો.. એમાં શું ધાડ મારી, એમ તો મેં આજ ડુંગળીનું શાક ખાધુ.... Collapse
  Share on facebook
 • તમે છાણ ક્યારે ચાખ્યું?

  તમે છાણ ક્યારે ચાખ્યું?
  Husband Wife
  પતિ: કેટલું ગંદુ ખાવાનું બનાવે છે તું. આજ તો તારા રાંધેલા અને ભેંસના છાણમાં જરા પણ ફરક નથી લાગતો... . . પત્ની: હાય, હાય.. તમે છાણ ક્યારે ચાખ્યું?
  Share on facebook
 • મને ઉલ્ટી જ નથી થતી

  મને ઉલ્ટી જ નથી થતી
  Husband Wife
  પતિ: મારી આ નવી ટી-શર્ટને ઉલ્ટી કરીને ઈસ્ત્રી કરજે... . . પત્ની: સારુ... . . થોડીવાર પછી પતિ: ટી-શર્ટને ઈસ્ત્રી થઈ ગઈ? . . પત્ની: કેવી રીતે કરું પણ, હજી મને ઉલ્ટી જ... Expand
  પતિ: મારી આ નવી ટી-શર્ટને ઉલ્ટી કરીને ઈસ્ત્રી કરજે... . . પત્ની: સારુ... . . થોડીવાર પછી પતિ: ટી-શર્ટને ઈસ્ત્રી થઈ ગઈ? . . પત્ની: કેવી રીતે કરું પણ, હજી મને ઉલ્ટી જ નથી થતી... Collapse
  Share on facebook

એક્સ્ટ્રા શોટ્સ

FUNNY PICTURES

ONE LINER

તડાફડી

Advertisement

BEST OF JOKES

Funny Videos

ઘનચક્કર

LO KAR LO BAAT