ઈઝરાયેલના હુમલામાં ગાઝાનો એકમાત્ર પાવર પ્લાન્ટ બંધ, જુઓ તસવીરો
ઈઝરાયેલના હુમલામાં ગાઝાનો એકમાત્ર પાવર પ્લાન્ટ બંધ, જુઓ તસવીરો

હમાસની 23 સુરંગો ઈઝરાયેલની સેનાએ પકડી પાડી. આ સુંરગથી આતંકીઓ ઈઝરાયેલ જતાં હતા

મોદી વિરૂદ્ધ શીખ સંગઠનની ઓનલાઈન ઝુંબેશ, ઓબામાને કહ્યું, ના બોલાવતા અમેરિકા
મોદી વિરૂદ્ધ  શીખ સંગઠનની ઓનલાઈન ઝુંબેશ, ઓબામાને કહ્યું, ના બોલાવતા અમેરિકા

અમેરિકા આવવા માટે મોદીને અપાયેલુ આમંમત્રણ રદ કરવા માટે ઓબામાને અનુરોધ કરાયો છે

ચીનમાં ભારતીયોનું અપમાન, શીખ બાસ્કેટબોલ પ્લેયર્સની પાઘડી ઉતારાવાઈ
ચીનમાં ભારતીયોનું અપમાન, શીખ બાસ્કેટબોલ પ્લેયર્સની પાઘડી ઉતારાવાઈ

સરહદ પછી રમતમમાં પણ ચીન ભારતનું અપમાન કરવાની તક ચુકતું નથી