સાઉદી : શેઠાણીએ ઘરમાં કામ કરતી ભારતીય મહિલાનો હાથ કાપી નાખ્યો
સાઉદી : શેઠાણીએ ઘરમાં કામ કરતી ભારતીય મહિલાનો હાથ કાપી નાખ્યો

પોતાની માલકણના ઘરેથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યા બાદ આ નૃશંસ કૃત્ય આચરવામાં આવ્યું

સીરિયાઃ ISને નિશાનમાં રાખી ફેંકાયેલી ચાર રશિયન ક્રૂઝ મિસાઇલો ઇરાનમાં ક્રેશ
સીરિયાઃ ISને નિશાનમાં રાખી ફેંકાયેલી ચાર રશિયન ક્રૂઝ મિસાઇલો ઇરાનમાં ક્રેશ

US અધિકારીઓના દાવાને રશિયાએ ફગાવ્યા, ક્રેશ થવાથી નુકશાન થયુ છે કે કેમ એ નથી જાણી શકાયુ

મંગળ પર અબજો વર્ષ પહેલા હતુ પાણીઃ નાસાને મળ્યા નદી-તળાવના પુરાવા
મંગળ પર અબજો વર્ષ પહેલા હતુ પાણીઃ નાસાને મળ્યા નદી-તળાવના પુરાવા

સ્પેસ એજેન્સી નાસાને મંગળ ગ્રહ પર અબજો વર્ષ જુનું પાણીનું તળાવ હોવાના પુરાવા મળ્યા