વોશિંગ્ટન ડીસી ઝડપથી ડૂબી રહ્યું છે, દરિયાની સપાટી વધતા ખતરો
વોશિંગ્ટન ડીસી ઝડપથી ડૂબી રહ્યું છે, દરિયાની સપાટી વધતા ખતરો

વર્ષ 2100માં રાજધાની વોશિંગ્ટન ડીસીની ઊંચાઇમાં છ કે તેથી વધુ ઇંચનો ઘટાડો આવી શકે છે

ડો. કલામ સામાન્ય વૈજ્ઞાનિક હતા: પાક. પરમાણુ કાર્યક્રમના જનક એ.ક્યૂ ખાન
ડો. કલામ સામાન્ય વૈજ્ઞાનિક હતા: પાક. પરમાણુ કાર્યક્રમના જનક એ.ક્યૂ ખાન

ભારતનો મિસાઇલ પ્રોગ્રામ રશિયાની સહાયતાથી તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે: પાક. વિજ્ઞાની

અફઘાન સરકારનો દાવો, તાલિબાનનો વડો મુલ્લા ઓમર માર્યો ગયો
અફઘાન સરકારનો દાવો, તાલિબાનનો વડો મુલ્લા ઓમર માર્યો ગયો

અફઘાની પત્રકાર હારૂન નજાફીજાદાએ સરકારના બે સુત્રોને ટાંકી ટ્વિટર પર આની જાણકારી આપી