'મને પકડવા બદલ આભાર', ઈંગ્લેન્ડમાં એક શખ્સે પોલીસને લખ્યો પત્ર
'મને પકડવા બદલ આભાર', ઈંગ્લેન્ડમાં એક શખ્સે પોલીસને લખ્યો પત્ર

શખ્સનું કહેવું છે જો તેને એ સમયે પકડવામાં ના આવ્યો હોત તો એ કદાચ આજે જીવતો ના હોત

અજાયબી ગણાતી ચીનની મહાન દિવાલ થઈ રહી છે 'અદ્રશ્ય', 1/3 ભાગ પડી ગયો
અજાયબી ગણાતી ચીનની મહાન દિવાલ થઈ રહી છે 'અદ્રશ્ય', 1/3 ભાગ પડી ગયો

2000 વરસ કરતાં પણ વધુ જૂની 1,220 માઈલ્સની દિવાલ ક્યાં ગઇ: એક અહેવાલ

આજે એક સેકન્ડ માટે રોકાઈ જશે સમય, તમે શું કરશો?
આજે એક સેકન્ડ માટે રોકાઈ જશે સમય, તમે શું કરશો?

30 જૂને 11:59:59 યુટીસી પર એક લીપ સેકન્ડને જોડવામાં આવશે, થઈ શકે છે કોમ્પ્યુટર ક્રેશ