ઓબામાની મુલાકાતથી પાક.નાં પેટમાં 'તેલ રેડાયું', મોદીને કહ્યા ‘કસાઇ’ અને ‘ગધેડા’
ઓબામાની મુલાકાતથી પાક.નાં પેટમાં 'તેલ રેડાયું', મોદીને કહ્યા ‘કસાઇ’ અને ‘ગધેડા’

ભારત-અમેરિકા વચ્ચે સંપન્ન થયેલા પરમાણું કરારને પાકિસ્તાની મીડિયાએ મુખ્ય મહત્વ આપ્યું

ISને અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ફટકો, કોબાની શહેરમાંથી હાંકી કઢાયા
ISને અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ફટકો, કોબાની શહેરમાંથી હાંકી કઢાયા

શહેર પર કબજો કરી હજારોની સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકોને ઘર છોડવા માટે મજબૂર કરી દીધા હતા

3 દિ'માં મોદી-ઓબામા મિત્રો ન બની શકેઃ સંબંધોથી ચીનને ચૂક ઉપડી
3 દિ'માં મોદી-ઓબામા મિત્રો ન બની શકેઃ સંબંધોથી ચીનને ચૂક ઉપડી

પડોશી રાષ્ટ્રને ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેનો ઉમળકો 'બનાવટી પુનર્મેલ' માત્ર લાગે છે