ગૂગલે બદલ્યો લોગો, નવી ડિઝાઇનમાં અપનાવ્યા સ્લિક ફોન્ટ્સ
ગૂગલે બદલ્યો લોગો, નવી ડિઝાઇનમાં અપનાવ્યા સ્લિક ફોન્ટ્સ

ગૂગલે યૂટ્યૂબ પર 'Google, evolved' નામથી વીડિયો પોસ્ટ કર્યો

મરેલા ઉંદર પાણીમાં નાખતા, ISના ચુંગાલમાંથી છૂટેલી છોકરીની આપવીતી
મરેલા ઉંદર પાણીમાં નાખતા, ISના ચુંગાલમાંથી છૂટેલી છોકરીની આપવીતી

ઇસ્લામ ન સ્વીકારવા પર માર મારતા, પોતાની આપવીતી પર જિનાને પુસ્તક લખી

અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાની સજા, મહિલાને જાહેરમાં 100 કોરડા માર્યા
અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાની સજા, મહિલાને જાહેરમાં 100 કોરડા માર્યા

શરિયા કાયદા પ્રમાણે અપાઇ સજા, આ ઘટનાનો વીડિયો પણ બન્યો વાયરલ