કેનેડા સંસદ ફાયરિંગ : CCTV ફુટેજ જાહેર, જુઓ VIDEO
કેનેડા સંસદ ફાયરિંગ : CCTV ફુટેજ જાહેર, જુઓ VIDEO

VIDEO : સ્પષ્ટ દેખાય છે કે કેવી રીતે એક વ્યક્તિ સંસદમાં ઘુસે છે અને ગોળીબારી કરવા લાગે છે

પાકિસ્તાનમાં પહેલીવાર દિવાળીની જાહેર રજા, સિંધના CMની ઘોષણા
પાકિસ્તાનમાં પહેલીવાર દિવાળીની જાહેર રજા, સિંધના CMની ઘોષણા

પીટીઆઇના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા વિવિધ રંગોની મદદથી સુંદર રંગોળી પણ દોરવામાં આવી હતી