ખિતાબ પાછો ખેંચાતા મ્યાનમારની બ્યૂટી ક્વીન 60 લાખના ક્રાઉન સાથે ભાગી
ખિતાબ પાછો ખેંચાતા મ્યાનમારની બ્યૂટી ક્વીન 60 લાખના ક્રાઉન સાથે ભાગી

આયોજકો સાથે દગો અને દુર્વ્યવહારના આરોપમાં તેનો ખિતાબ પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યો છે

દુનિયાના સૌથી મોટા જાદુગરની પોલ ખુલી, તસવીરોમાં ઝડપાયો
દુનિયાના સૌથી મોટા જાદુગરની પોલ ખુલી, તસવીરોમાં ઝડપાયો

ડાયનેમો પગપાળા ચાલીને નદી ઓળંગે છે, અને હવામાં ઊડીને બસમાં બેસે છે

ક્લિન્ટની દિકરીએ મા બનવા માટે 3.6 કરોડ રૂપિયાના વાર્ષિક પગારની નોકરીમાંથી આપ્યું રાજીનામું
ક્લિન્ટની દિકરીએ મા બનવા માટે 3.6 કરોડ રૂપિયાના વાર્ષિક પગારની નોકરીમાંથી આપ્યું રાજીનામું

હવે ચેલ્સિયા અને તેમના પતિ ભાવિ બાળક અને ક્લિન્ટન ફાઉન્ડેશન પર જ ધ્યાન કેન્દ્રીત કરશે