અમેરિકન મૂલ્યોને સ્વીકાર્યા વિનાનું સ્થળાંતર 'ઘૂસણખોરી' : બોબી જિંદાલ
અમેરિકન મૂલ્યોને સ્વીકાર્યા વિનાનું સ્થળાંતર 'ઘૂસણખોરી' : બોબી જિંદાલ

તેમણે વિભાજીત કરતા અમેરિકનોથી દૂર રહેલા સલાહ આપી, તમામ લોકોએ એકતા જાળવવા કહ્યુ

‘ગરીબ અમેરિકનો’ને પટેલનો આશરોઃ મોટેલમાં રહેતા ‘બેઘર લોકો’
‘ગરીબ અમેરિકનો’ને પટેલનો આશરોઃ મોટેલમાં રહેતા ‘બેઘર લોકો’

ફ્લોરિડાની મોટેલ્સમાં 500થી વધુ ગરીબ કુટુંબો રહેતા હોવાનો અંદાજ, 1700 હોટલો ગુજરાતી માલિકીની

'સુપરપુતિન', 62 વર્ષે પણ આવી રીતે પરસેવો પાડે છે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ
'સુપરપુતિન', 62 વર્ષે પણ આવી રીતે પરસેવો પાડે છે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ

સાથે વર્કઆઉટ કરતા રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાનનો વીડિયો ન્યૂઝ એજન્સી તાસએ જાહેર કર્યો