મોદીએ યુએસના 17 CEOને ચાના પેકેટ ગિફ્ટ કર્યા, કરી 'ચાય પે ચર્ચા'
મોદીએ યુએસના 17 CEOને ચાના પેકેટ ગિફ્ટ કર્યા, કરી 'ચાય પે ચર્ચા'

મોદી ગૂગલના ચેરમેન, પેપ્સિકોના સીઇઓ, સિટીગ્રૂપના ચીફ સહિતના 17 બિઝનેસ વડાઓને મળ્યા

...અને આ રહ્યો મોદીનો 'ખાસ' સ્ટીલનો ગ્લાસ: ભારતથી લઈ ગયા US!
...અને આ રહ્યો મોદીનો 'ખાસ' સ્ટીલનો ગ્લાસ: ભારતથી લઈ ગયા US!

નવરાત્રિના નકોરડા ઉપવાસ કરી રહેલા મોદીનો પાણીનો ગ્લાસ છે, જે તેઓ ભારતથી લઈ ગયા હશે

CFRમાં મોદીનું ભાષણ:અલ-કાયદાને ભારતીય મુસલમાનો કરશે FAIL
CFRમાં મોદીનું ભાષણ:અલ-કાયદાને ભારતીય મુસલમાનો કરશે FAIL

ભારતના પાંચ પ્રધાનમંત્રી આ સભાગૃહમાં તમારી સાથે વાત કરી ચૂક્યા છે, મારો છઠ્ઠો નંબર છે