પ્રથમ વખત સરખેજ રોજાની ડ્રોન ફોટોગ્રાફીઃ જુઓ, દુનિયાની શ્રેષ્ઠ 6 તસવીરો
પ્રથમ વખત સરખેજ રોજાની ડ્રોન ફોટોગ્રાફીઃ જુઓ, દુનિયાની શ્રેષ્ઠ 6 તસવીરો

'દિવ્ય ભાસ્કર'એ જેમ ડ્રોન દ્વારા ઈદની ફોટોગ્રાફી કરી એમ પશ્ચિમમાં એરીયલ ફોટોગ્રાફી પ્રચલીત...

લીબિયાના પૂર્વ ઉપ પ્રધાનમંત્રીનું અપહરણ
લીબિયાના પૂર્વ ઉપ પ્રધાનમંત્રીનું અપહરણ

બંદૂકધારીઓએ ત્રિપોલીના અલ-અંદાલુસ વિસ્તારમાંથી અબુ શહગોરનું અપહરણ કર્યું છે

રશિયામાં ખાડાઓનું રહસ્ય ચાલું. સાઈબેરીયામાં બન્યા વધુ બે વિશાળકાય ખાડ્ડા
રશિયામાં ખાડાઓનું રહસ્ય ચાલું. સાઈબેરીયામાં બન્યા વધુ બે વિશાળકાય ખાડ્ડા

નિર્જન વિસ્તારમાં હાલમાં જ બનેલા એક વિશાળકાય ખાડનું રહસ્ય હજુ ઉકેલાયું જ નહોતું