ઓબામાની મુલાકાતથી પાક.નાં પેટમાં 'તેલ રેડાયું', મોદીને કહ્યા ‘કસાઇ’ અને ‘ગધેડા’
ઓબામાની મુલાકાતથી પાક.નાં પેટમાં 'તેલ રેડાયું', મોદીને કહ્યા ‘કસાઇ’ અને ‘ગધેડા’

ભારત-અમેરિકા વચ્ચે સંપન્ન થયેલા પરમાણું કરારને પાકિસ્તાની મીડિયાએ મુખ્ય મહત્વ આપ્યું

3 દિ'માં મોદી-ઓબામા મિત્રો ન બની શકેઃ સંબંધોથી ચીનને ચૂક ઉપડી
3 દિ'માં મોદી-ઓબામા મિત્રો ન બની શકેઃ સંબંધોથી ચીનને ચૂક ઉપડી

પડોશી રાષ્ટ્રને ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેનો ઉમળકો 'બનાવટી પુનર્મેલ' માત્ર લાગે છે

સાજિદા મુબારકઃ જેના બદલામાં IS જાપાની બંધકને મુક્ત કરવા તૈયાર થઈ ગયું
સાજિદા મુબારકઃ જેના બદલામાં IS જાપાની બંધકને મુક્ત કરવા તૈયાર થઈ ગયું

ISએ આત્મઘાતી હુમલાખોર સાજિદા મુબારિકા અતરોસ અલ-રિશાવીની મુક્તિીની માગ રાખી