‘થેક્સગિવિંગ ડે પરેડ’:આતંકી હુમલાના ઓછાયા હેઠળ ચીયરલિડર્સનો જલવો
‘થેક્સગિવિંગ ડે પરેડ’:આતંકી હુમલાના ઓછાયા હેઠળ ચીયરલિડર્સનો જલવો

દર વર્ષે નવેમ્બર મહિનાના ચોથા ગુરુવારે આ પરેડનું આયોજન કરવામાં આવે છે

સૈન્યને 2020 સુધીમાં આધુનિક કરવાની ચીનની યોજના, ભારત માટે ખતરો
સૈન્યને 2020 સુધીમાં આધુનિક કરવાની ચીનની યોજના, ભારત માટે ખતરો

ચીની રાષ્ટ્રપતિએ સૈન્યની તમામ બ્રાન્ચને યુદ્ધ માટે હંમેશા તૈયાર રહેવાનો આદેશ આપ્યો

US: બ્લેક ફ્રાઇડેનાં સસ્તુ ખરીદવા લોકોની પડાપડી, આખી રાત લાઇનો લગાવી
US: બ્લેક ફ્રાઇડેનાં સસ્તુ ખરીદવા લોકોની પડાપડી, આખી રાત લાઇનો લગાવી

પશ્ચિમમાં થેંક્સગિવિંગ ડેની શરૂઆત, બ્લેક ફ્રાઈડેના શરૂ થાય સૌથી મોટો શોપિંગ સેલ