નેપાળઃ લેન્ડસ્લાઈડમાં બે ગામ તબાહઃ 15 લોકો જીવતા દફન
નેપાળઃ લેન્ડસ્લાઈડમાં બે ગામ તબાહઃ 15 લોકો જીવતા દફન

પોખરા પાસેના કેટલાય ગામોમાંથી લોકો ગુમ થયા હોવાના પણ રિપોર્ટ્સ

દાઉદ-ટાઈગરને બદલે યાકુબને લટકાવ્યોઃ ફાંસી પર ઈન્ટરનેશનલ મીડિયા
દાઉદ-ટાઈગરને બદલે યાકુબને લટકાવ્યોઃ ફાંસી પર ઈન્ટરનેશનલ મીડિયા

યાકુબની ફાંસીને લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયાનું શું માનવું છે? માહિતી રજુ કરાઈ રહી છે

US સાથે 'અંતિમ યુદ્ધ' અને ભારત પર હુમલાની ISની તૈયારી: USA TODAY
US સાથે 'અંતિમ યુદ્ધ' અને ભારત પર હુમલાની ISની તૈયારી: USA TODAY

અમેરિકન મીડિયા ગ્રુપે સંગઠનના ઈન્ટરનલ રિક્રુમેન્ટ્સ ડોક્યુમેન્ટ્સના આધારે આ દાવો કર્યો