અનોખી લવસ્ટોરી: હબસી‘ટિમોથી’ સાથે ગુજરાતી સારિકાને થયો હતો પ્રેમ
અનોખી લવસ્ટોરી: હબસી‘ટિમોથી’ સાથે ગુજરાતી સારિકાને થયો હતો પ્રેમ

એક પત્ની હોવાનું જાણવા છતાં ઉપપત્ની બની રહેવાનું પસંદ કર્યું: પટેલ યુવતિ સાથે ખાસ વાતચીત

આ છે ગુજરાતની હકીકત: વાલીઓએ બાળકોને ખભે બેસાડી લઇ જાય છે શાળાએ
આ છે ગુજરાતની હકીકત: વાલીઓએ બાળકોને ખભે બેસાડી લઇ જાય છે શાળાએ

શિક્ષણ કે શિક્ષા?: વિકાસની વાત કરતી સરકારને ગ્રામજનોની વર્ષોની રજૂઆતો સંભળાતી નથી

ગાંધીજીના પૌત્ર કનુભાઈ તેમની પત્ની સાથે સુરતના વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેવા આવ્યાં
ગાંધીજીના પૌત્ર કનુભાઈ તેમની પત્ની સાથે સુરતના વૃદ્ધાશ્રમમાં...

કનુભાઈ સાથે મરોલીમાં ૧.૬૪ લાખની ઠગાઈ થયા બાદ તેઓ સુરત આવી ગયા

Gujarat Ni Gupshup