બીલીમોરા: વહુએ પરિવારને કરાવ્યાં ઝેરનાં પારખાં, તમામ બેભાન મળ્યાં
બીલીમોરા: વહુએ પરિવારને કરાવ્યાં ઝેરનાં પારખાં, તમામ બેભાન મળ્યાં

રાત્રિના સમયે પરિવાર સાથે રહેતી વહુ ગાયબ થતાં તેણે ઝેર આપ્યાની સંબંધીઓને શંકા

અનામત મુદ્દે સરકારે રજૂઆતો સાંભળવાનું બંધ કર્યું, કમિટીએ રજૂઆતોનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો
અનામત મુદ્દે સરકારે રજૂઆતો સાંભળવાનું બંધ કર્યું, કમિટીએ રજૂઆતોનો...

સરકારને અહેવાલ રજૂ કરવા માટે રચાયેલી 7 મંત્રીઓની કમિટીએ હવે આ ફોર્માલિટી બંધ કરી છે

પીપાવાવ પોર્ટ પર રોરો સર્વિસ શરૂ, સાણંદ ખાતે બનેલી 1300 કાર રવાના કરાઇ
પીપાવાવ પોર્ટ પર રોરો સર્વિસ શરૂ, સાણંદ ખાતે બનેલી 1300 કાર રવાના કરાઇ

પીપાવાવ પોર્ટ ખાતે એક સાદા સમારોહમાં આ સુવિધાનો આરંભ કરી જહાજને રવાના કરાયુ

Gujarat Ni Gupshup