ગુજરાતમાં નવા સીમાંકનની પ્રક્રિયા અટવાઈ: નોટાનો પ્રથમવાર ઉપયોગ
ગુજરાતમાં નવા સીમાંકનની પ્રક્રિયા અટવાઈ: નોટાનો પ્રથમવાર ઉપયોગ

2015માં 6 કોર્પોરેશન, 53 નગરપાલિકા, 24 જિલ્લા અને 208 તાલુકાની ચૂંટણી યોજાશે

હીરાબા મોદી વૃદ્ધાશ્રમમાં 100મું વર્ષ ઊજવશે: PM મુલાકાત લેવા આવે તેવી ઈચ્છા
હીરાબા મોદી વૃદ્ધાશ્રમમાં 100મું વર્ષ ઊજવશે: PM મુલાકાત લેવા આવે તેવી...

જન્મદિવસે વડાપ્રધાન મોદી તેમની મુલાકાત લે તેવી હીરાબાની ઈચ્છા

રાજકોટ: રૂપાણીને BJPની ટિકિટ, કોંગ્રેસ રાહ જોઇને બેઠી હતી, રણનીતિ પર નજર
રાજકોટ: રૂપાણીને BJPની ટિકિટ, કોંગ્રેસ રાહ જોઇને બેઠી હતી, રણનીતિ પર...

પ્રદેશની નેતાગીરીએ હાઇ કમાન્ડને રૂપાણીનું જ નામ મોકલ્યું, પ્રથમ નોરતે ઉમેદવારી...

Gujarat Ni Gupshup

SuratMore

EDU. UPDATE

EDU. UPDATE

EDU. UPDATE ઓક્ટોમ્બરમાં યોજાશે નેશનલ ટેલેન્ટ સર્ચ એક્ઝામ િસટી રીપોર્ટર :સુરત ...