અ'વાદ: કેનેડાના લોકોને લોન અપાવવાનાં બહાને ચીટિંગ કરતું કોલ સેન્ટર પકડાયું
અ'વાદ: કેનેડાના લોકોને લોન અપાવવાનાં બહાને ચીટિંગ કરતું કોલ સેન્ટર...

કોલ સેન્ટરમાં કામ કરતા કર્મચારી ઓફિસમાં હાજર થતાં જ ‘જય’ ‘જેક’ બની જતો હતો

'એ નગ્ન પિશાચ ભાગવા જતો'તો,અમારી પાસે દાતરડું હોત તો વાઢી નાખ્યો હોત'
'એ નગ્ન પિશાચ ભાગવા જતો'તો,અમારી પાસે દાતરડું હોત તો વાઢી નાખ્યો હોત'

ચાર સફેદ ચોટલાનો ચમત્કાર: સિદ્ધપુરમાં 14 વર્ષની કિશોરીને બળાત્કારીથી બચાવનાર...

તો ભૂજ આપશે ગોવાને ટક્કર: ‘હોમ સ્ટે’ દ્વારા કચ્છીઓ કરશે કરોડોની કમાણી
તો ભૂજ આપશે ગોવાને ટક્કર: ‘હોમ સ્ટે’ દ્વારા કચ્છીઓ કરશે કરોડોની...

કચ્છમાં જોવાલાયક સ્થળોની મધ્યમાં ભુજ હોવાથી તમામ રીતે છે યાત્રિકોને સગવડભર્યું

Gujarat Ni Gupshup