ધોળા દૂધે જિંદગીમાં રંગો ભર્યા: દર મહિને 4.50 લાખ કમાતી ગુજરાતની આ મહિલા
ધોળા દૂધે જિંદગીમાં રંગો ભર્યા: દર મહિને 4.50 લાખ કમાતી ગુજરાતની આ...

પાલનપુર નજીક વડગામ તાલુકાનાં જોઈતા ગામે રહેતી સાહસિક મહિલાની પશુપાલન ક્ષેત્રે સિદ્ધિ

ભરૂચ: સ્વચ્છતા માટે 18,000 લોકોનું 4 કલાક શ્રમદાન,જ્હોની લીવરે આપી હાજરી
ભરૂચ: સ્વચ્છતા માટે 18,000 લોકોનું 4 કલાક શ્રમદાન,જ્હોની લીવરે આપી હાજરી

અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ અને સ્વયંસેવકોએ હાથમાં ઝાડુ પકડી લોકોના આંગણાઓને સ્વચ્છ...

અમદાવાદ એરપોર્ટ સૌરઊર્જાથી 6%વીજળી બચાવશે, રનવે પર LED લાઈટો મુકાઈ
અમદાવાદ એરપોર્ટ સૌરઊર્જાથી 6%વીજળી બચાવશે, રનવે પર LED લાઈટો મુકાઈ

ટર્મિનલ ટી-1 અને ટી-2ની લાઈટો, પાર્કિંગ એરિયાની તેમજ સ્ટ્રીટ લાઈટો સોલર પાવરથી...

Gujarat Ni Gupshup