આ પ્રકારનું પ્રથમ સંશોધન: 1 લિટર ગૌમુત્રમાં હોય છે 10 થી 30 મીલીગ્રામ સોનું
આ પ્રકારનું પ્રથમ સંશોધન: 1 લિટર ગૌમુત્રમાં હોય છે 10 થી 30 મીલીગ્રામ...

જૂનાગઢ કૃષિ યુનિ.ની ફૂડ ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરીએ 5100 રસાયણો ઓળખી કાઢ્યા

રાજપથ પ્રતિષ્ઠાના જંગમાં ‘દિલ્હીવાળી’ થઈ: પટેલનો વિજય, દાણી પેનલ સાફ
રાજપથ પ્રતિષ્ઠાના જંગમાં ‘દિલ્હીવાળી’ થઈ: પટેલનો વિજય, દાણી પેનલ...

પરેશ દાણીએ એજીએમ મુલતવી રાખવાની જાહેરાત કરી, પાવર્સ પેનલે જીતની ઉજવણી કરી

શામળાજીઃ કરોડનો દારૂ પકડાયો, બોટલો ગણતા પોલીસને છૂટી ગયો પરસેવો
શામળાજીઃ કરોડનો દારૂ પકડાયો, બોટલો ગણતા પોલીસને છૂટી ગયો પરસેવો

માલસામાન સહિત રૂ.1,36,81,600 નો મુદ્દામાલ કબજે લઇ પાંચ શખ્સની અટકાયત કરી

Gujarat Ni Gupshup