‘કલંકિત’ અને ‘વિદ્રોહી’ વધારશે ભાજપની મુશ્કેલી
‘કલંકિત’ અને ‘વિદ્રોહી’ વધારશે ભાજપની મુશ્કેલી

ચંદ્રભદ્ર સિંહ ઉર્ફે સોનું સિંહ 2002માં સપાના ધારાસભ્ય ચૂંટાયા હતા. પછી બસપામાં ગયા. 2013માં ભાજપમાં જોડાયા

More